A
  • AGHAJANI B.S., In- en doorstroom van allochtone jongeren in het hoger onderwijs, IPSOC, 2006, eindw. M.A./SCW/(SKV)
  • ANGENENT H., Weglopers: handboek over dak- en thuisloze jongeren, jeugdprostitutie, mishandeling en seksueel misbruik, allochtone jongeren, jongeren uit kinderbeschermingstehuizen, Intro, 1993

«Boeken en eindwerken B»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License