A J O K

Informatie in verband met de structuur van de site:
De site ziet er heel dynamisch uit. Er zijn overal foto’s van de verschillende activiteiten van de organisatie. De bronnen zijn betrouwbaar. Alles werd waarschijnlijk geschreven door één van de beheerders van de organisatie. Je kunt alles zomaar van de site afhalen. Er zit dus geen copyright op de documenten. Bronnen zijn oa de leden van de organisaties, informatie over kampen, over de doelgroepen van AJOK,… en foto’s van activiteiten. Alles wordt gepresenteerd als een situatie, dus het is objectief voorgesteld.
Alles gaat over de positieve werking van de organisatie. Er worden geen negatieve punten aangehaald. Er is een contactpagina, zodat je nog meer informatie kan verkrijgen. De auteur neemt geen enkel standpunt in. Er is geen kritiek te vinden van eventuele tegenpartijen. De auteur zal ook wel een soort van deskundige in zijn uitleg zijn.
De informatie op de site is betrouwbaar. Wanneer je het begrip ‘AJOK’ intikt in google vind je ongeveer dezelfde informatie.

Over AJOK
AJOK, ofwel Alle Jongeren Op Kamp, is een vzw die in november 2006 werd opgericht. Haar doel is het organiseren van vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 8 en 16 jaar. AJOK bestaat enkel uit vrijwilligers, die de drijvende kracht zijn van de vzw. Hun enthousiasme, flexibiliteit, blijvende inzet en steun zijn heel belangrijk. De vzw wordt bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur, waarvan de leden heel wat ervaring hebben met het begeleiden en organiseren van dit soort kampen. Financieel zijn we afhankelijk van giften en benefieten, die doorheen het werkjaar georganiseerd worden. De opbrengst laat ons toe fantastische zomerkampen te organiseren voor de jongeren.

Voorstelling VZW
De vzw wordt bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering stelt de RvB aan en bestaat uit alle effectieve leden van AJOK. Daarom is ieder van jullie welkom op de jaarlijkse Algemene Vergadering voor suggesties, bedenkingen en vragen met betrekking tot AJOK. De RvB is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de vereniging.
Elk jaar in oktober wordt er een nieuwe raad van bestuur samengesteld. Iedereen binnen de Raad van Bestuur heeft zijn eigen specifieke taak.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License