Artikel 10

BELGA/ADB, 08/12/2009, EU verleende vorig jaar asiel aan 76.300 vluchtelingen
opgeroepen op 13/2/2009, De Morgen
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1039356/2009/12/08/EU-verleende-vorig-jaar-asiel-aan-76-300-vluchtelingen.dhtml

EU verleende vorig jaar asiel aan 76.300 vluchtelingen

In november werd er in Brussel nog een tentenkamp voor asielzoekers opgezet omdat er nergens anders plaats meer was.
In de Europese Unie verkregen vorig jaar 76.300 mensen asiel. Meer dan twintig procent van hen kwam uit Irak. Dat blijkt uit cijfers die Eurostat heeft gepubliceerd.

281.100 beslissingen

De 27 lidstaten namen in 2008 281.100 asielbeslissingen. Volgens Eurostat werd 28,3 procent van de aanvragen (59.300) in eerste aanleg goedgekeurd. In beroep bleek 23,7 procent van de beslissingen positief, wat nog eens 17.000 mensen een vluchtelingenstatus opleverde.

In België maken asielzoekers naar verhouding minder kans, met 25,7 procent positieve beslissingen in eerste aanleg en 7,6 procent positieve beslissingen in beroep.

Inspanningen

Uiteraard vingen grote landen als Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië de meeste vluchtelingen op, maar ook Zweden (8.700), Nederland (6.100) en Oostenrijk (5.700) leveren naar verhouding een aanzienlijke inspanning. In België werden 18.860 beslissingen geveld. In totaal verkregen 3.905 mensen asiel (3.505 in eerste aanleg en 395 in beroep).

Irakezen

Zowel België als de hele EU verlenen het vaakst asiel aan Iraakse vluchtelingen. In België vonden 625 Irakezen (16,1 procent van de positieve beslissingen) onderdak. Ruim 16.000 Irakezen genoten bescherming in een andere lidstaat (21,8 procent). In Nederland bijvoorbeeld konden 2.300 Irakezen terecht.

Russen

België vangt in verhouding wel meer Russische asielzoekers op. Ze komen op de tweede plaats met 595 positieve beslissingen (15,3 procent). Op EU-niveau vormen Somaliërs de tweede bevolkingsgroep met 12,5 procent van de positieve beslissingen, goed voor 9.250 goedgekeurde asielaanvragen. (belga/adb)
08/12/09 14u35

«Artikel 9 Artikel 11»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License