Artikel 11

Bronvermelding
Vandenbergh, J. (2009, 12 09). Robert Voorhamme: 'Vervang leerplicht door kwalificatieplicht'. Opgeroepen op 12 13, 2009, van Website van Het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=G3P2JELJI

Robert Voorhamme : 'Vervang leerplicht door kwalificatieplicht'

ANTWERPEN - De Antwerpse schepen van Onderwijs Robert Voorhamme wil de leerplicht tot 18 jaar herzien. De nadruk moet liggen op het verwerven van vaardigheden. Jochen Vandenbergh
Voor de zesde keer op rij presenteerde Antwerpen gisteren een toename van het aantal meldingen van spijbelende jongeren. De Antwerpse onderwijsschepen Robert Voorhamme (SP.A) schrijft die stijging toe aan het spijbelactieplan van de stad. Er is een betere registratie en de politie en de dienst Welzijn nemen de problematiek ernstig.

Gemiddeld spijbelde vorig schooljaar in Antwerpen 14,8 procent van de scholieren, wat vergelijkbaar is met vorig jaar. In het deeltijds beroepsonderwijs moet Voorhamme echter een stijging van 5,7 procent vaststellen. Net geen 60 procent van de scholieren was hier minstens tien halve dagen ongewettigd afwezig. Het deeltijds beroepsonderwijs telt veel meerderjarige leerlingen, en ruim de helft van de spijbelende scholieren in Antwerpen is 18 jaar of ouder: 2.781 18-plussers op een totaal aantal spijbelaars van 5.483.

Helft is ouder dan 18
Meer dan 50 procent van de thuisblijvers valt niet meer onder de leerplicht en kan dus ongestraft thuisblijven. Ook de politie en de jeugdrechter kunnen deze jongeren niet op de schoolbanken dwingen. Voorhamme ziet enkel een oplossing in het herdefiniëren van de leerplicht.

'De leerplicht is niet slecht, maar volstaat niet om de ongekwalificeerde uitstroom van jongeren te beperken. Het optrekken van de leeftijd van de leerplicht heeft niet veel zin. Nu al duurt de school voor sommigen te lang. Het systeem focust op die leeftijd van 18 jaar, terwijl onderwijs moet gaan over het behalen van kwalificaties. Nu heerst vaak eene mentaliteit van Nog tot mijn 18 en dan ben ik ervan af. Het gevolg is dat heel wat scholieren ongeschoold op de arbeidsmarkt komen.'

'Wij moeten daarom goed nadenken over de invulling van de leerplicht zonder ons vast te klampen aan de leeftijd', zegt Voorhamme. 'De leerplicht moet passen in een leersysteem dat aangepast is aan de mensen op de schoolbanken en peilen naar kwalificaties.'

Federale materie

Op het kabinet van minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) staan ze daar niet huiverachtig tegenover. Het probleem is namelijk geen typisch Antwerps fenomeen. Cijfermateriaal is helaas niet voorhanden. 'Wij hebben daarom een werkgroep opgericht die nadenkt over de invulling van de leerplicht. Helaas is de leerplicht zelf een federale materie', zegt woordvoerder Jeroen Janssens.

«Artikel 10 Artikel 12»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License