Artikel 12

Bronvermelding
Lesage, P. (2009, 10 09). Het Nieuwsblad. Opgeroepen op 12 13, 2009, van Website Het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLPLE_20091009_001

De Papaver opent nieuwe stek in Maloulaan

Ieper - Vanavond heeft CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) De Papaver zijn 10-jarig bestaan gevierd en zijn nieuw gebouw langs de Maloulaan in Ieper officieel in gebruik genomen. CAW De Papaver heeft de volledige Westhoek tot zijn werkgebied. Het CAW heeft 36 personeelsleden in dienst en kan rekenen op de medewerking van 25 vrijwilligers.
CAW De Papaver richt zich op volwassenen, jongeren en kinderen met verminderde welzijnskansen, veroorzaakt door armoede, sociale uitsluiting, thuisloosheid, gezins- en relatieproblemen en dader-slachtoffer-problematiek. Ook gedetineerden en ex-gedetineerden behoren tot de doelgroep.

CAW De Papaver heeft naast het nieuw onthaalgebouw dat vanavond in Ieper geopend werd, ook een onthaalgebouw in Veurne, en in Ieper nog twee huizen voor tijdelijke opvang van enerzijds thuisloze volwassen mannen en anderzijds thuisloze volwassen vrouwen met of zonder kinderen.

Wat gegevens uit het jaarverslag 2008:
- 544 mensen werden geholpen door de dienst Algemeen Onthaal. De belangrijkste problematieken zijn financiële problemen, partnerrelaties en echtscheiding, en gezinsrelaties. 241 mensen kregen een instapgesprek met het oog op een verdere begeleiding.
- Bij de dienst Algemeen Maatschappelijk Werk waren 191 cliënten in begeleiding.
- In het Mannenopvangcentrum werden 30 dakloze mannen opgevangen, in het Vrouwenopvangcentrum 18 dakloze vrouwen, waarvan een aantal met kinderen. Beide centra kampen met plaatstekort: het aantal keer dat men een aanvraag tot opname moet weigeren omdat het centrum volzet is, blijft jaar na jaar stijgen.
- De dienst Gezins- en Relationeel Werk onthaalde vorig jaar 281 cliënten. De grootste problematieken hier zijn partnerrelatie, opvoeding en gezinsorganisatie.
- De Bezoekruimte kreeg 156 mensen op onthaal: het overgrote deel daarvan komt op verwijzing van een rechtbank, in het kader van de verplichte uitvoering van een vonnis; deze dienst had ook 253 mensen in begeleiding.
- De Dienst Gezins- & Relationeel Welzijnswerk had 275 cliënten in begeleiding (waarvan 162 nieuw in 2008 en 113 al in 2007 gestart).
- De Dienst Slachtofferhulp onthaalde 329 mensen en had 197 cliënten in begeleiding.
- De Dienst Justitieel Welzijnswerk onthaalde 132 nieuwe cliënten, waarvan 115 gedetineerden en 17 mensen uit hun directe sociale omgeving.

«Artikel 11 Artikel 13»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License