Artikel 14

Bronvermelding
jdl. (2009, 12 01). Het Nieuwsblad. Opgeroepen op 12 13, 2009, van Website Het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=KF2I8BLJ

Integratie migranten pak slechter

ZELE - De integratie van de migranten daalt in Zele met 29procent van 5,3 naar 3,8. Een afknapper van formaat. Patrick Poppe wijt dat aan de overlast die een beperkt aantal allochtone jongeren de voorbije twee à drie jaar veroorzaakt. Er wordt een poging ondernomen om er iets aan te doen met een extra politieman en een bijkomende stadswacht en door samen te werken met jeugdhuis Juvenes. Maar of dat aarde aan de dijk zal brengen, is vooralsnog de vraag.
Okay Özel, een man van Turkse afkomst die voor CD&V in de gemeenteraad zit, kent het probleem. 'Dit moet echt streng aangepakt worden. Vergis u niet: je zou er applaus voor krijgen van het grootste deel van de Turkse gemeenschap. Die mensen zitten hier evenzeer mee verveeld. Op dit moment kijkt het gemeentebestuur bij dergelijke problemen altijd naar de moskee. Dat is zoiets als naar de pastoor lopen als enkele dronken tieners op zaterdagavond in een vechtpartij verzeild geraakt zijn en fietsen hebben gemolesteerd in de Kloosterstraat.'

Nog volgens Özel doet de Integratiedienst zijn best, maar ligt die aan handen en voeten gebonden. 'Heel wat gemeenten investeren in projecten van opvoedingsondersteuning, taal- en huistaakbegeleiding. In Zele, een van de gemeenten met het hoogste percentage kansarmen en allochtonen? Niets van dat alles. De enige partner die echt het verschil probeert te maken, is de moskeevereniging. Die organiseert huistaakbegeleiding met hulp van Zeelse leerkrachten, probeert jongeren binnen te houden door zinvolle activiteiten te organiseren en heeft een begeleidingsgroep voor studenten van Turkse origine om ervoor te zorgen dat ze niet vroegtijdig hun studies afbreken.'

Nu kent Zele een hoge jongerenwerkloosheid en is de schoolse achterstand van allochtone jongeren enorm, ook omdat allochtone ouders, net als autochtone, niet weten hoe ze hun pubers moeten begeleiden.

«Artikel 13 Artikel 15»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License