Artikel 15

Bronvermelding
KSG. (2009, 10 30). Het Nieuwsblad. Opgeroepen op 12 13, 2009, van Wibsite Het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=892HA35T

Een op de vijf mijdt ‘jongeren van andere origine'

GENK - De online jongerenenquête van de dienst Jeugd die in de zomer werd uitgevoerd, levert opmerkelijke resultaten op.
De Dienst Jeugd en de vzw Jeugdwelzijnswerk GIGOS hebben een online enquête gehouden tijdens de zomermaanden. In totaal namen zo'n 1.014 Genkse jongeren tussen zestien en 26 jaar deel aan een bevraging die draaide rond thema's zoals vrijwilligerswerk, vrije tijd en communicatie. Hoewel de onderzoeksresultaten nog verder geanalyseerd worden, kon de dienst Jeugd toch al uitpakken met enkele opmerkelijke cijfers.

Ruim 59 procent van alle jongeren die deelnamen waren van Belgische origine, 41procent was van allochtone origine. 45procent van alle jongeren is aangesloten bij een club of jeugdvereniging. Volgens twee derde onder hen worden er voldoende culturele en sportieve activiteiten georganiseerd in Genk. Negen op de tien jongeren kent het jeugdcentrum, terwijl 75procent aangeeft dat hij of zij het centrum al heeft bezocht. 83procent wil deelnemen aan workshops in het jeugdcentrum.

Ongeveer veertig procent van de Genkse jongeren heeft ooit al eens vrijwilligerswerk gedaan en wil graag meer informatie krijgen over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in Genk. Meer dan de helft van alle jongeren vindt dat er genoeg wordt gefuifd in Genk. Jongeren tussen twintig en 26 jaar vragen wel een uitgaansaanbod op maat.

Toch kampen de jongeren van een van de meest kleurrijke steden in Vlaanderen nog met heel wat grotere pijnpunten. Bijna zestig procent van de jonge Genkenaren erkent dat er een kloof bestaat tussen autochtone en allochtone jongeren. Ongeveer veertig procent wil daar ook wat aan doen. Intussen geeft 26procent aan dat ze liever met jongeren uit hun eigen groep omgaan. Twintig procent zegt dat die beslissing te wijten is aan een slechte ervaring met jongeren uit ‘andere groepen'.

«Artikel 14 Artikel 16»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License