Artikel 19

Bronvermelding
svh(Belga), 13/11/2009, Ngo's bereiden vluchtelingenkamp in Brussel voor, geraadpleegd op 14/12/2009, Het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20091113_027

Ngo’s bereiden vluchtelingenkamp in Brussel voor

BRUSSEL - Verschillende ngo’s bereiden zich voor om een tentenkamp voor vluchtelingen te openen in Brussel. Ze willen zo vermijden dat personen die in België op wettige manier asiel hebben aangevraagd buiten moeten slapen in de winter. Dat meldt een van de betrokken ngo’s, Artsen zonder Grenzen (AzG), vrijdag.

Volgens AzG worden momenteel 1.300 asielzoekers ondergebracht in hotels bij gebrek aan plaatsen in de normale opvangcentra. Sinds drie weken zou ook daar geen plaats meer zijn en zouden 900 asielzoekers verplicht worden om de nacht door te brengen op straat. AzG wijst erop dat in afwachting van nieuwe opvangplaatsen in juli 2010 tijdelijke locaties werden gevonden. Door een gebrek aan politieke wil en allerlei blokkeringen worden die niet opgevorderd, zegt AzG.

Naast AzG maken CIRA, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Dokters van de Wereld en Caritas International zich klaar om het kamp te openen. 'Het is onaanvaardbaar dat AzG gedwongen wordt om de opening van een vluchtelingenkamp te overwegen in het hart van de hoofdstad van Europa, net zoals we dat doen in gebieden die getroffen zijn door oorlog of natuurrampen', zegt Christopher Stokes, algemeen directeur van AzG, in een persbericht. AzG roept daarom de overheid op om tijdelijke locaties onmiddellijk op te vorderen.

Artikel 18 Artikel 20

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License