Artikel 21

Bronvermelding
STL. (2009, 11 21). Het Nieuwsblad. Opgeroepen op 12 14, 2009, van website het nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=AJ2IL11A

Universiteit start infomomenten voor allochtone jongeren en ouders

LEUVEN - Om meer studenten van allochtone afkomst naar de aula's van de KU Leuven te lokken, doet de unief een beroep op de verschillende gemeenschappen.

In het voorjaar van 2008 liep een infomoment van de KULeuven om meer toekomstige studenten van niet-Belgische afkomst aan te spreken af op een sisser toen geen enkele geïnteresseerde student in spe kwam opdagen. Daarom heeft de Leuvense Alma mater het geweer van schouder veranderd.

Zondag 22 november start een nieuwe reeks informatiemomenten voor allochtone jongeren en hun ouders. Dit keer komt bij iedere bijeenkomst een specifieke gemeenschap aan bod. Jongeren en hun ouders uit Bhutan, Tibet, Birma en Nepal bijten de spits af. Ze spreken dezelfde taal. De voertalen tijdens het infomoment zijn dan ook Nepalees en het Nederlands, zodat ook de ouders van de eerste generatie allochtonen alles ten volle begrijpen en zo kinderen op de juiste manier kunnen begeleiden in de keuze voor een verdere loopbaan.

Voor de organisatie werkt de KULeuven samen met de verschillende allochtone gemeenschappen in Leuven. Volgens de universiteit gaat de bewuste kleinschaligheid van de informatiemomenten samen met een grotere frequentie in de loop van het academiejaar. In de toekomst komen onder meer de Filipijnse, Marokkaanse, Turkse en Braziliaanse gemeenschappen aan bod. De instroom van meer studenten van allochtone afkomst is al enkele jaren een van de strategische speerpunten van de KULeuven.

Artikel 20 Artikel 22

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License