Artikel 24

Te weinig mindervaliden en allochtonen bij Vlaamse overheid

Bij de Vlaamse overheid werken nog steeds te weinig mindervaliden en allochtonen. Er is een minieme vooruitgang, maar de streefcijfers worden totaal niet gehaald. Dat schrijven de Corelio-kranten.

In 2006 had nauwelijks 0,59 procent van de werknemers een arbeidshandicap. Eind december 2008 was dat 0,9 procent. Dat is een toename, maar de Vlaamse overheid staat nog nergens in vergelijking met het streefcijfer van 4,5 procent tegen 2010. De toename van het aantal allochtonen gaat ook traag: van 1,21 procent in 2006 naar 1,8 procent eind 2008. Ook daar is het streefcijfer 4,5 procent. De deadline ligt in 2015.

Mensen uit kansengroepen
Enkele entiteiten bij de overheid bewijzen dat leidinggevenden die echt willen, er wel in slagen om veel mensen uit kansengroepen aan te werven. De entiteit Wegen en Verkeer had in 2006 vier mensen met een handicap in dienst, twee jaar later zijn ze met 28. Het UZ Gent heeft er nog altijd maar twee, op 5.424 werknemers.

De VDAB heeft dan weer 242 allochtonen in dienst. Kind en Gezin heeft er 69. Het Agentschap Binnenlands Bestuur blijft echter steken op nul allochtonen, net als de Vlaamse Belastingdienst.
Bibliografie
dea. (09, 05 08). Het Laatste Nieuws. Opgeroepen op 01 04, 2010, van Het Laatste Nieuws.be: http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/846964/2009/05/08/Te-weinig-mindervaliden-en-allochtonen-bij-Vlaamse-overheid.dhtml

Artikel 23 Artikel 25

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License