Artikel 25

Vakbonden beschutte werkplaatsen gaan betogen

De vakbonden van de beschutte werkplaatsen gaan op vrijdag 24 april betogen bij het kantoor van de Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen (VLAB) in Tienen, voor een inkomenscompensatie voor de werknemers in deze sector die economisch werkloos zijn. Over de eis lopen al een tijdje tevergeefs onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden.

Vergeefse onderhandelingen
"We vragen dat de 0,75 procent van de loonmassa die overeenkomstig het interprofessioneel akkoord niet moet doorgestort worden via bedrijfsvoorheffing, ter beschikking gesteld wordt van de werknemers in de vorm van inkomenscompenserende maatregelen bij economische werkloosheid", aldus Patrick Vandenberghe (ACV). "Momenteel is 25 procent economisch werkloos. Zij worden zwaar getroffen door de economische crisis."

Bijkomende vergoeding
De vakbonden willen meer bepaald een bijkomende vergoeding per dag werkloosheid en een volledige gelijkstelling van de dagen dat men economisch werkloos is met gewerkte dagen voor de berekening van de eindejaarspremie. "Door te betogen willen we ook politici sensibiliseren. Indien de acties midden mei geen resultaat opleveren, komt er een algemene staking in de beschutte werkplaatsen", waarschuwt Vandenberghe.

"Doe iets terug"
"Wij hebben de werkgevers de afgelopen maanden ook actief en met succes gesteund in hun vragen aan federaal minister van Werk Joëlle Milquet voor een volledige indexering van de overheidssubsidie voor de lonen, en aan Vlaams minister Kathleen Van Brempt voor een subsidie om bedienden aan de slag te kunnen houden. We vragen nu dat de werkgevers ook iets zouden doen voor het inkomen van deze zwaar getroffen mindervaliden", aldus Vandenberghe.
Bibliografie
dea. (2009, 04 17). Het Laatste Nieuws. Opgeroepen op 01 04, 2010, van Het Laatste Nieuws.be: http://www.hln.be/hln/nl/3424/economische-crisis/article/detail/822167/2009/04/17/Vakbonden-beschutte-werkplaatsen-gaan-betogen.dhtml

Artikel 24 Artikel 26

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License