Artikel 27

Bronvermelding: 16/11/09, Allochtone meisjes aan het werk, opgeroepen op 14/12/2009, uit De Volkskrant, van de website:
http://www.volkskrant.nl/economie/article1316448.ece/Allochtone_meisjes_vaak_werkloos

Allochtone meisjes vaak werkloos

AMSTERDAM - Allochtone meisjes zijn vaker werkloos dan allochtone jongens en autochtone meiden. Dat terwijl allochtone meisjes het op school juist relatief goed doen.

Dit meldt Trouw op basis van onderzoek van Kenniscentrum E-Quality. De studie gaat uit van Cito-scores, cijfers van het CBS en interviews. Daaruit blijkt dat de arbeidsmarktpositie van meisjes van niet-westerse afkomst met een lager of middelbaar opleidingsniveau slecht is.

De jongerenwerkloosheid van lager opgeleide niet-westerse allochtone meisjes ligt 5 procentpunt boven die van jongens in dezelfde categorie. Ten opzichte van lager opgeleide autochtone meisjes is het verschil zelfs 9 procentpunt.

Aanpak
Volgens het Kenniscentrum liggen zwangerschappen, de verplichting om thuis in het huishouden te helpen en psychische problemen ten grondslag aan de relatief zwakke positie op de arbeidsmarkt. Een gerichte aanpak is volgens het Kenniscentrum nodig om de werkloosheid en daarmee de afhankelijkheid ten opzichte van hun familie, hun man of uitkeringsinstantie te verminderen.

«artikel 26 artikel 28»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License