Artikel 29

Bronvermelding: BELGA,1/12/2009, Overlast jongeren nekt alle inspanningen, uit het Nieuwsblad, opgeroepen op 14/12/2009, van de website:
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=KF2I8BLN

Overlast jongeren nekt alle inspanningen

ZELE - De Open VLD staat sterk in Zele, met naast de burgemeester ook nog vijf schepenen. Om een coalitie te kunnen vormen werden de lijst Massart en ZDB erbij gehaald. Concreet betekent het dat Freddy Massart, lijsttrekker van zijn eigen lijst, OCMW-voorzitter werd en daardoor van rechtswege aan het schepencollege toegevoegd is. Guy De Roover is de enige verkozene van ZDB, maar werd meteen schepen omdat hij nu eenmaal op de wip zat. Hij kreeg het schepenambt voor Financiën, Kunstonderwijs, Markten en Foren. Vooral de CD&V voert loodzware oppositie. Ook Vlaams Belang probeert dat te doen. De SP.A is te klein om in de Zeelse gemeenteraad zwaar op de tafel te kloppen.

Er woont een erg grote groep, meestal Turkse, migranten in Zele. De schepen van Integratie en de Integratiedienst proberen goed werk te leveren, maar toch geeft de Zeelse bevolking de aanpak van de integratie van migranten in Zele een stevige buis. Daar kon in 2006 nog 5,3 op gescoord worden. Nu is dat maar 3,8. ‘Dat wij zo zwaar zakken op dit punt, bevestigt een gevoel dat ik al langer heb', zegt Patrick Poppe.

‘Zele kent de voorbije twee à drie jaar zware overlastproblemen. Die worden veroorzaakt door een kleine groep van steeds weer dezelfde allochtone jongeren. Wij proberen in te grijpen, maar dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn. We zijn nu zo ver dat er binnen de politiezone Berlare-Zele een extra politieman aangeworven wordt op kosten van de gemeente Zele. Om de overlast tegen te gaan hebben wij ook een extra stadswacht aangeworven. Daarnaast werken wij ook samen met het jeugdhuis Juvenes om iets te doen aan de overlast, die vaak in de Kloosterstraat, waar Juvenes gevestigd is, begint.'

Poppe vindt het heel jammer dat al de inspanningen, die zowel door de Zelenaars als door veruit de meeste migranten, geleverd worden, door die kleine groep baldadige jongeren tenietgedaan worden.

Zele scoort ook slecht wat betreft blauw op straat. De burgemeester gaat ervan uit dat het samenhangt met de overlastproblematiek. ‘Wij proberen zo veel mogelijk blauw op straat te krijgen, maar naar het aanvoelen van de bevolking is dat blijkbaar nog altijd te weinig.'

Dat geldt ook voor het feit dat de score voor bewakingscamera's op straat met 11procent daalt.

(jdl)

«artikel 28 artikel 30»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License