Artikel 30

Bronvermelding: BELGA, 10/12/2009, Kwart bedrijven ziet liever geen allochtonen, uit het Nieuwsblad, opgeroepen op 14/12/2009, van de website:
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=M72JG03K

Kwart bedrijven ziet liever geen allochtonen

HASSELT - Het Provinciaal Integratiecentrum kan voor het eerst uitpakken met exacte cijfers over het aantal Limburgers van vreemde origine.

‘Het integratieproces in Limburg gaat erop vooruit, maar niet snel genoeg', stelt gedeputeerde Erika Thijs (CD&V) vast. Die conclusie baseert ze op het Jaarboek Migratie en Integratie van het Provinciaal Integratiecentrum (PRIC). Het PRIC pakt uit met verrassende cijfers, die wijzen op ernstige tekortkomingen op de arbeidsmarkt. Maar er is ook goed nieuws: huwelijksmigratie neemt drastisch af.

Ruim 144.650 Limburgers hebben niet-Belgische wortels. Meer dan een derde daarvan is van West-Europese afkomst. Bovendien telt de provincie zo'n 33.000 Turkse en 9.680 Marokkaanse Limburgers. Als het op tewerkstelling aankomt, is het verschil tussen Europese en niet-Europese allochtonen immens. ‘De crisis treft de Marokkaanse en Turkse Limburgers dubbel zo hard', laat Thijs weten.

Eén op vier Limburgse bedrijven geeft toe dat ze liever geen allochtonen aanwerven. Anderzijds geven evenveel ondernemingen aan dat ze bewust allochtonen in dienst nemen omwille van hun talenkennis en culturele vaardigheden. Dat blijkt uit een onderzoek van Steven Lenaerts (UHasselt) bij de 500 grootste bedrijven in Limburg.

«artikel 29 artikel 31»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License