Artikel 32

Bronvermelding:tdm. (2009, oktober zondag). Zeven op tien niet-Belgische scholieren hinken achterop. De Standaard , p. 1.

Zeven op tien niet-Belgische scholieren hinken achterop

BRUSSEL - Vorig schooljaar liepen iets meer leerlingen schoolachterstand op in vergelijking met het schooljaar 2005-2006. Tussen Belgen en buitenlandse jongeren gaapt er bovendien een als maar grotere kloof. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet Onderwijs.
Bijna drie op tien Belgische middelbare scholieren hinken achterop. Tegelijk zitten zeven op tien leerlingen van vreemde nationaliteit achter. Ook in het lagere onderwijs valt de kloof tussen Belgische en buitenlandse leerlingen op, al is ze iets minder uitgesproken.

Voor Belgische jongeren met allochtone ouders zijn geen aparte cijfers bekend.

In het schooljaar 2008-2009 bedroeg de achterstand in het gewone lagere onderwijs 15,6 procent en voor het gewone secundaire onderwijs 29,4 procent. Er zijn meer jongens met een achterstand dan meisjes.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License