Artikel 35

Bronvermelding:Horne, K. V. (sd). intro helpt kansarme jongeren. het nieuwsblad , p. 1.

Intro helpt kansarme jongeren

Vlaams Centrum Voor Levensvorming krijgt nieuwe naam
GENK - Het Vlaams Centrum Voor Levensvorming in Genk stelde gisteren zijn nieuwe naam Intro voor. Deze korte en krachtige kreet moet het de mensen gemakkelijker maken het vormingscentrum te herkennen. Van alle Vlaamse provincies wordt in Limburg het meest een beroep gedaan op Intro.
De groep Intro zal voortaan werken onder het motto Vorming in actie , maar de doelgroep blijft dezelfde. „Intro geeft vorming aan de kwetsbare jongeren uit kansengroepen”, zegt Kristel Schruers, vormingswerker. „Dat gaat over asielzoekers, jongeren in het deeltijds onderwijs, jongeren met een licht mentale handicap, kortom alle jongeren die minder kansen hebben gehad ongeacht hun afkomst of achtergrond.” Het is de bedoeling om de jongeren beter te laten aansluiten op de maatschappij. „Het is geen bezigheidstherapie”, benadrukt Kristel. ,,Wij werken samen met verschillende partners en afhankelijk van de vraag geven wij lessen. Zo begeleiden wij bijvoorbeeld jongeren in het deeltijds onderwijs. Het is de bedoeling dat de jongeren twee dagen les volgen en drie dagen werken, maar er zijn jongeren die hier uit de boot vallen en niet direct werk vinden.

We proberen hen te motiveren en werken samen aan arbeidsattitude, zelfbeeld, communicatieve vaardigheden, enzovoort'', gaat ze verder.

Sociale vaardigheden

Een van de projecten die momenteel lopen is MEET@bus , waarbij een bus is omgevormd tot een multimedialokaal. Een ander project is Jongeren helpen jongeren waarbij de kansarme jongeren andere jongeren helpen bij bijvoorbeeld het opknappen van een jeugdhuis. „Iets totaal anders zijn het aanleren van sociale vaardigheden aan de werknemers van een beschutte werkplaats.”

Intro is voortgevloeid uit een aantal organisaties die na de oorlog ontstonden. „Vroeger werden vooral de werknemers in de mijngebieden geholpen. Nu zie je toch verschuivingen naar asielzoekers en licht mentaal gehandicapten”, zegt Kristel. Volgens de vrouw is de vraag naar vorming van Intro in Limburg het hoogst. „Waarom dat zo is, daar kan ik geen duidelijk antwoord op geven. Het is een algemene trend dat de integratie van kansarmen aangemoedigd wordt”, besluit ze.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License