Artikel 36

16/12/2009, Belgie moet asielzoekers onmiddellijk onderdak bieden, opgeroepen op 16/12/2009, Gazet van Antwerpen

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid887483/belgie-moet-asielzoekers-onmiddellijk-onderdak-bieden.aspx

België moet asielzoekers onmiddellijk onderdak bieden

Ons land moet aan alle asielzoekers en vreemdelingen die recht hebben op materiële opvang onmiddellijk onderdak bieden. Dat heeft de federale ombudsman aanbevolen.

De maatregelen die de federale regering tot nu toe trof, bieden naar verluidt geen oplossing op korte termijn. Elke dag belanden er zo nieuwe asielzoekers én hun kinderen op straat.

Overheidsgebouwen

"België treedt zo de rechten van de meest kwetsbare migranten met de voeten: de kinderen en de asielzoekers", klinkt het in een persbericht.

Fedasil is niet langer in staat om aan alle asielzoekers opvang te verlenen, hotels zijn te duur en OCMW's moeten noodgedwongen steun weigeren. "Ten aanzien van de asielzoekers verzuimt België daardoor zijn beschermingsplicht die vastligt in het Belgische recht en in bindende internationale verdragen", aldus de ombudsman.

Hij stelt de federale regering dan ook voor om voor instapklare overheidsgebouwen te zorgen waarin asielzoekers onmiddellijk opgevangen kunnen worden.

«Artikel 35 Artikel 37»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License