Artikel 42

BELGA/ADB, 15/11/2009, 'Allochtonen manifesteren voor gelijke kansen in Antwerpen.' Opgeroepen op 17/12/2009, Het Laatste Nieuws, http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1029527/2009/11/15/Allochtonen-manifesteren-voor-gelijke-kansen-in-Antwerpen.dhtml

Allochtonen manifesteren voor gelijke kansen in Antwerpen
Een veertigtal allochtonen manifesteerde vandaag op het Antwerpse Sint-Jansplein voor godsdienstvrijheid en gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Eind september lokte een soortgelijke manifestatie nog honderdvijftig deelnemers.

Organisator van de manifestatie is de vzw Vrije Keuze. Die ontstond in juli uit een vrouwengroep, samengesteld uit leerlingen van het Atheneum Antwerpen, mama's en sympathisanten, die zich gezamenlijk verzetten tegen het ingevoerde hoofddoekenverbod.

Voldoende motivatie
Los van dat hoofddoekenverbod klagen ze ook de ongelijke kansen in het onderwijs aan. "Na tien jaar gelijkekansenbeleid ondervinden wij nog altijd ongelijkheid tussen allochtone en autochtone leerlingen", vertelt Mina Cheeba van Vrije Keuze. "Onze jongeren brengen voldoende motivatie voor de dag, maar hun potentieel wordt nog te vaak niet aangesproken."

Bruin mannen
Daarnaast deden de manifestanten ook hun beklag over de ongelijke kansen voor allochtonen op de arbeidsmarkt. Cheeba verwees onder meer naar de discriminatie van allochtonen bij interimkantoren. "Sommige klanten zeggen letterlijk dat het kantoor geen 'bruin mannen' moet sturen." De politie hield heel de manifestatie discreet een oogje in het zeil, maar moest niet ingrijpen. (belga/adb)
15/11/09 17u53

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License