Artikel 9

BELGA/SAM, 11/12/2009, Raad van State vernietigt regularisatie asielzoekers
opgeroepen op 13/12/2009, De Morgen
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1040927/2009/12/11/Raad-van-State-vernietigt-regularisatie-asielzoekers.dhtml

Raad van State vernietigt regularisatie asielzoekers

Vorige maand verbleven asielzoekers in tentenkampen in Brussel.

DM update De Raad van State heeft de huidige procedure voor de regularisatie van asielzoekers vernietigd. De regering drukte de regularisaties door via een instructienota met criteria, terwijl het parlement dat had moeten doen met een aanpassing van de Vreemdelingenwet.
Eerder deze week oordeelde de auditeur van de Raad van State al dat de regularisatie onwettig is. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding vraagt de regering zo snel mogelijk de nodige aanpassingen door te voeren om juridische zekerheid te garanderen. Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid Melchior Wathelet (cdH) behoudt waarschijnlijk de huidige criteria van de vernietigde instructienota, maar dan in het kader van zijn discretionaire bevoegdheid. Daarbij beslist de staatssecretaris zelf over elke aanvraag, de oude regeling die net de aanleiding was om de algemene instructienota op te stellen.

Vlaams Belang tevreden

Het was Vlaams Belang dat naar de Raad van State was gestapt met een verzoekschrift om de instructie van de federale regering te laten schorsen en vernietigen. De partij stelde dat de instructie onvoldoende gemotiveerd was, maar dat ook misbruik werd gemaakt van de termen 'buitengewone omstandigheid' en 'duurzame lokale verankering'. De partij reageert dan ook tevreden op het arrest, dat nog niet officieel aan de regering werd overgemaakt.

Groen! wil duidelijkheid

De vernietiging is volgens Groen!-senator Freya Piryns het bewijs dat "zelfs de weinige beslissingen die de federale regering neemt mislukken". Piryns dringt er bij de regering op aan om snel duidelijkheid te scheppen. "Er is nood aan een duidelijke wetswijziging, zodat er rechtszekerheid gecreëerd word op de langere termijn", aldus Piryns. Ook het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding vraagt de regering zo snel mogelijk juridische zekerheid te garanderen van mensen die al een regularisatie-aanvraag hebben ingediend op basis van de vernietigde instructie.

Ook N-VA schiet op regering

Ook N-VA schiet met scherp op de regering en vooral voormalig premier Herman Van Rompuy. "De werven die hij zogezegd heeft aangepakt, zijn stuk voor stuk fiasco's," luidt het bij de partij, die verwijst naar het begrotingstekort, de "vernedering" door Suez in het energiedossier en nu ook de asiel- en migratiepolitiek. "Niet alleen druist die in tegen de wensen van de Vlaamse meerderheid, maar nu blijkt dat het politieke akkoord ook juridisch op drijfzand gebaseerd is", stelt N-VA. De partij roept premier Leterme op een einde te maken "aan de collectieve regularisatieoperatie die niemand in Vlaanderen wil".

Lijst Dedecker: "Alle procedures stopzetten"

Lijst Dedecker zegt vast te stellen dat de Raad van State meer respect heeft voor het parlement dan de regering. Ze wil dat alle procedures voor de regularisatie van tienduizenden illegalen en asielzoekers meteen moeten worden stopgezet. "Het parlement mocht daarover niet vergaderen omdat Open Vld en CD&V dan kleur hadden moeten bekennen", meent kamerlid Jean-Marie Dedecker. "Dan had gebleken dat het generaal pardon in Vlaanderen geen enkele draagkracht heeft".

Wathelet grijpt terug naar discretionaire bevoegdheid

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid Melchior Wathelet (cdH) bevestigt dat de criteria die hij zich ten gronde had gesteld in uitvoering van het regeerakkoord, gerespecteerd blijven. "In het kader van de individuele behandeling zal de staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid uitvoeren zoals bepaald door de wet. Hij garandeert echter de rechtszekerheid", luidt het. (belga/sam)
11/12/09 20u19

«Artikel 8 Artikel 10»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License