B
  • BALLIEU T., Adolescenten met gezinsproblemen: drie gevalsstudies van adolescente meisjes vanuit het onthaal-en oriëntatiecentrum 'De Zandbergen', IPSOC, 1993, eindw. TP/GP/AIP
  • BARGEMAN B. & BREEDVELD K., De veranderende tijd: opstellen over tijd en vrije tijd, Universiteit van Tilburg, 2004
  • BEKE B.M.W.A. & FERWERDA H.B., De dunne draad tussen doorgaan en stoppen: allochtone jongeren en criminaliteit, SWP, 1998
  • BERGER M., Cognitieve problemen bij kinderen en adolescenten: samenspel van kennis en gevoel, LannooCampus, 2008
  • BERTON V., Kinderparticipatie: een modewoord, IPSOC, 2002-2003, eindw. M.W.
  • BEUNDERS N., BOERS H. & LEENDERS M. De andere kant van vrije tijd, Toerboek, 2003
  • BRANDEN N., Zelfwaardering; de psychologie van het zelfvertrouwen en zelfrespect, Tirion, 1994
  • BREHM S., KASSIN S. & FEIN S., Sociale psychologie, Academia, 2000
  • BROOS D. & VAN DUN K. Hou me (niet) vast: hulpverlening en hechtingsstoornis, Garant, 1997

«A C»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License