C
  • CALLEBAUT D., DEKELVER J., PEERLINGS W., VAN DE VELDE A. & GOMBEIR D. Jongeren met extra zorg: stimuleren en compenseren met hulp van ICT, Wolters Plantyn, 2007
  • COMPERNOLLE T., LOOTENS H. & MOGGRE R., Alles went, ook een adolescent: wegwijzer bij het opvoeden van jongeren, Tielt: Lannoo, 2001

«B D»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License