D
 • DE JAEGHER E., Hulpverlening aan allochtonen: de meerwaarde van groepswerk, IPSOC, 2007, eindw. M.A./MW
 • DE KEYSER E., Kansarmoede in het lager onderwijs: ontwikkeling van een vormingsmodel voor leerkrachten, IPSOC, 2005, eindw. M.A./SCW(SKV)
 • DE MEUER I., Een eiland van rust: personen met een verstandelijke beperking en autisme in crisis: van begrijpen tot begeleiden, IPSOC, 2008, eindw. TG/GP/AIP
 • DE SMETT T., Ontmoeting met het vreemde: begeleiding van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen, Garant, 2009
 • DEBUE L., Sociale netwerken van kansarme jongeren: zicht krijgen op het sociale netwerk via een instrument en tips om de sociale netwerken te versterken, IPSOC, 2004, eindw. G.O.
 • DEGAND K., Een zaak van geven en nemen: werken met allochtone jongeren: een ervaringsverslag, IPSOC, 2000, eindw. G.O.
 • DELAERE F., Opvoedingsondersteuning aan generatiearmen vanuit een OCMW, IPSOC, 2002-2003, eindw. MW
 • DELFOS M., Ik heb ook wat te vertellen! Communiceren met pubers en adolescenten, SWP, 2005
 • DENYS L., Armoede en cultuurparticipatie: cultuurparticipatie door de bril van mensen die in armoede leven, IPSOC, 2004, eindw. M.A./MW
 • DEPOORTERE N., Allochtone vrouwenbewegingen en hun ondersteuning, IPSOC, 2006, eindw. M.A./SCW(SKV)
 • DESENDER E., Hé ik kan het wel alleen! Zelfstandig invullen van de vrije tijd bij een meisje met een meervoudig visuele handicap, IPSOC, 2005, eindw. G.O.
 • DEVLIEGER D., Langdurige werkloosheid bij jongeren met psychosociale problematiek en OCMW-steuntrekkers. Samen wat te doen? Beschrijving van het projekt werklozenatelier in de Komma te Ingelmunster, in het kader van de kansarmoedebestrijding in Vlaanderen, IPSOC, 1990, eindw. G.O.
 • DRIESSENS K. & VAN REGENMORTEL T., Bind-kracht in armoede: leefwereld en hulpverlening, LannooCampus, 2008
 • DUQUET N. & GLORIEUX I., Wit krijt schrijft beter: schoolloopbanen van allochtone jongeren in beeld, Garant, 2006

«C E»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License