De Wissel

De Wissel – Project De Schelter

Contactgegevens

Tervuurstraat 110
3000 Leuven
eb.lessiw|ofnI#eb.lessiw|ofnI

Telefoonnummer algemeen: 016 / 28 49 44
Faxnummer: 016/28 49 43

Over de organisatie De Wissel, meerbepaald het project ‘De Schelter’
Het is een organisatie die zwangere tienermeisjes begeleid. Hieruit kan je concluderen dat het dus een sociale dienstverlening is.
Het tehuis wordt ter beschikking gesteld voor meisjes tussen de 14 en 21 jaar. Het opvangtehuis bevat drie rijhuizen aan elkaar en een achterhuis met tuin. Er is plaats voor 25 meisjes. Het is een residentieel begeleidingshuis.
De bedoeling van dit tehuis is om tijdelijke opvang en begeleiding te bieden.
Dit geld niet enkel voor de meisjes zelf maar ook voor hun leefomgeving
(Ouders, vrienden, familie, …).
Eerst wordt er een afspraak gemaakt voor een intake gesprek.
Dit is het eerste gesprek tussen de begeleider en de vragende partij.
Dikwijls is dit gesprek niet alleen met het meisje maar ook met de ouders. Het is tenslotte de bedoeling dat ook de ouders in dit project begeleid worden.
Hun officiële werkingstaal is het Nederlands.
De organisatie is een vzw,
Dit is de afkorting van ‘vereniging zonder winstoogmerk’.
De organisatie heeft dus niet als doel om winst te maken.

De moederorganisatie van dit project is:
• ‘De Wissel’.
De Wissel is een orthopedagogisch centrum.
Deze organisatie heeft ook driezusterorganisaties, hiermee werken ze nauw samen.
Deze zijn:
• De Wissel – gestructureerde Kortdurende Residentiële Begeleiding.
• De Wissel – Project ervaringsleren / Leer - Werkcentrum La Gileppe
• RIZSAS Ervaringscentrum

Structuur van de site
Men wil je met zo weinig mogelijk woorden zo veel mogelijk informatie geven op de site.
De informatie die wordt gegeven is heel duidelijk, je weet onmiddellijk waarover het project gaat. Er is ook een link naar de nieuwsberichten van het project. Dit biedt de mogelijkheid om als lezer nauw betrokken te worden bij het project.
Verder staat er ook een datum op de site van de laatste wijzigingen. Dit is 28/05/2007. Zo kan je nagaan of de informatie die op de site staat nog wel recent is.
Op de site vindt je slecht één foto terug. Zo kan je je niet direct een beeld vormen van de instelling.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License