Dr E J Erik Knorth

Dr. E.J. (Erik) Knorth
is als universitair hoofddocent Jeugdhulpverlening verbonden aan de vakgroep Pedagogsiche Wetenschappen, sectie Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Leiden
Nog een artikel uit dezelfde jaargang: ‘Marginalisering van allochtone
jongeren en risicofactoren in hun dagelijks leven’

3 vragen die je zou kunnen stellen aan de deze schrijver:
• Welke opleiding heeft u vroeger gevolgd ?
• Heeft u ook nog meegewerkt aan het schrijven andere artikels ?
• Is er veel verschil tussen de methodiek van jeugdhulpverlening in Nederland en hier in België?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License