E M Scholte
Naam Evert M. Scholte
Telefoonnummer 071 527 4056
E-mail ln.vinunediel.wsf|etlohcs#ln.vinunediel.wsf|etlohcs

Hoe kwam ik hem op het spoor
Hij stond in de literatuurlijst van mijn artikel en dacht wel dat het een zeer interessante man moest zijn

Functie
Hij is docent aan de universiteit van Leiden

Vragen
a. Waarom bent u gaan lesgeven aan de universiteit?
b. Hebben de artikels die u schreef invloed op de manier waarop u lesgeeft?
c. Gebruikt u uw artikels tijdens de lessen?

Publicaties
(2007) Scholte, E.M. & Van der Ploeg, J.D., “The Development of a Rating Scale to Screen Social and Emotional Detachment in Children and Adolescents”, International Journal of Methods in Psychiatric Research 16, 137-149.

(2007) Scholte, E.M., Van Berckelaer-Onnes, I.A., & Van der Ploeg, J.D., “Psycho-social treatment of ADHD-children in Community Based Day Treatment Centres”, European Journal of Special Needs Education 22, 93-105.

(2005, 2007) Scholte, E.M. & Van der Ploeg, J.D., Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV), Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum.

(2006) Scholte, E.M. & Van der Ploeg, J.D. “Residential treatment of youngsters with severe behavioural problems”, Journal of Adolescence 29, 641-654.

(2005) Scholte, E.M. & Van der Ploeg, J.D., ADHD Vragenlijst (AVL), Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License