H
  • HAEMELYNCK R., Pubers met een licht verstandelijke handicap en bijkomende psychische problematiek en het omgaan met gemis: een exploratietocht naar ervaringen samen met het team, IPSOC, 2005, eindw. G.O.
  • HELLEBUYCK P., De kracht van de (leef)groep: een onderzoek naar de (meer)waarde van de leefgroep in de jongerenopvang van CAW Piramide, IPSOC, 2008, eindw. M.A./MW
  • HERMES J., NABER P. & DIELEMAN A., Leefwerelden van jongeren: thuis, school, media en populaire cultuur, Coutinho, 2007
  • HEUVES W., Pubers: ontwikkeling en problemen, Van Gorcum, 2006
  • HOEFMANS A., NIEDLISPACHER I. & DE RYCK K., De pedagogische tik, 2006
  • HOLVOET I., Vrije tijd: een zoektocht, IPSOC, 2004, eindw. G.O.
  • HOUTEKIER T., Depressie bij adolescenten: een mogelijke aanpak op school, IPSOC, 2006, eindw. M.A./MW

«G I»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License