J
  • JANSSENS A., Wat vraag ik aan mijn kind?: 7 denkstappen om een probleem op te lossen. Een werkboek voor ouders, leerkrachten en therapeuten, Leuven Acco, 2007
  • JANSSENS H., Scharnierpunt in de ontwikkeling van het lagere schoolkind en de adolescent: drie case-studies, IPSOC, 1996, eindw. TP/GP/AIP

«I K»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License