M Verkuyten

Naam:Verkuyten
Voornaam:Maykel
Hoe kwam ik hem op het spoor?Hij is de auteur van mijn arktikel.
Functie:Professor aan het Departement Algemene Sociale Wetenschappen aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht
Contactgegevens:
ERCOMER
Faculteit der Maatschappij-en Gedragswetenschappen
Utrecht University
Heidelberglaan 2
3584 CS Utrecht
Nederland

Willem van Unnik gebouw
Kamer 2023

T : + 31 30 253 5559
F : + 31 30 253 4733
M. ln.uu|netyukreV#ln.uu|netyukreV
Homepage:*http://www.uu.nl/uupublish/onderzoek/onderzoekcentra/ercomer/researchers/profdrmaykelverk/27098main.html
Publicaties:**

  • VERKUYTEN, M. 2005 De sociale psychologie van etnische identiteit, Londen, Psychology Press.
  • VERKUYTEN, M. 2006. Multiculturele erkenning en rechten van etnische minderheden: Een sociale identiteit perspectief. In W. Stroebe & M. Hewstone (Eds.), European Review of Social Psychology (vol.17, pp. 148-184). London: Wiley.
  • VERKUYTEN, M., & Slooter, L. 2008. Moslims en niet-moslim redenering adolescenten over vrijheid van meningsuiting en rechten van minderheden. Child Development, 514-528.
  • VERKUYTEN, M., & Yildiz, AA 2007. Nationale (dis) identificatie, en etnische en religieuze identiteit: een onderzoek onder Turks-Nederlandse moslims. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 1448-1462.
  • VERKUYTEN, M. 2005 Immigratie discoursen en hun impact op het multiculturalisme: Een discursieve en experimentele studie. British Journal of Social Psychology, 44, pp. 223-241.

Drie vragen:

  • Waarom werkt u rond sociale wetenschappen?
  • Wat vindt u, zonder wetenschappelijke uitleg, over allochtonen?
  • Welke impact zou een stijging in aantal allochtonen volgens u hebben?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License