Ons Project

In de eerste lessen project kwamen een aantal mensen projecten voorstellen. Één van de projecten van groep INTRO sprak ons onmiddellijk aan.
We vonden het interessant om te mogen samenwerken met jongeren die het op sociaal vlak nogal moeilijk hebben.
Het leek ons een uitdaging om mee te werken aan dit project.
Het feit dat Merel er een toffe vrouw uitzag om mee samen te werken beïnvloedde onze keuze.
Verder kozen we ook voor dit project omdat we mogen samenwerken met allerlei jeugdverenigingen en sportclubs.
Er leek ons heel wat werk aan het project dit is dan ook een uitdaging voor ons.

Zo gingen we te werk, de eerste vergadering staken we de koppen bij elkaar om na te denken over onze opdracht
en om te kijken hoe we het zouden aanpakken.
We zochten allerlei verenigingen bijeen die onze jongeren een leuke vrije tijd kunnen bezorgen.
We selecteerden uit de opgemaakte lijst en contacteerden de verantwoordelijken via een email
met daarin de nodige informatie over ons project en over groep INTRO.
We nodigden de verenigen ook uit op onze infoavond die plaatsvond op 3 december.
Op deze avond was het de bedoeling dat we aan de hand van een PowerPoint meer uitleg gaven over het uiteindelijke doel van ons project,
met andere woorden over de namiddagen die na de Paasvakantie plaatsvinden. Merel en Mathieu deden hun vertelling over hun organisatie, groep INTRO.

De vergaderingen na de infosessie focussen we ons op het organiseren en in een steken van namiddagen
waarop de kansarme jongeren laten kennismaken met de verschillende organisaties uit het reguliere vrijetijsnetwerk.
Iedereen van onze projectgroep heeft al minstens één spelnamiddag bijgewoond die groep INTRO wekelijks organiseert,
afwisselend met de OKAN-klas en met de internaatjongeren van ‘Ter Bruyninge’. We leerden zo de jongeren kennen en deden een hele boel ervaring op.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License