Organisaties En Instellingen

Lijst met Organisaties en Instellingen die betrokken zijn bij de thema’s:
• Ambulante hulp
• Behandelingshuis
• CD&V
• Centrum voor Asiel
• Commissie Harmonisatie van Normen
• De Katholieke Universiteit van Nijmegen
• De Nederlandse Jeugdzorg
• De Opbouw
• De Universiteit van Amsterdam
• De Vereniging voor Ondernemingen in de Gepremieerde en gesubsidieerde sector (VOG)
• Het Centraal Bureau voor de Statistiek
• Het Nederlands Centrum Buitenlanders (NGB)
• Inspectie Jeugdhulpverlening
• Instellingen voor Bijzonder Jeugdwerk (BJ)
• Ministerie van justitie
• Ministerie van Justitie
• Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
• Opvoedingshuis
• Pedagogisch Signalerings Instrumentarium
• Universiteit Amsterdam, afdeling Pedagogische Wetenschappen
• Universiteit Utrecht
• Vlaamse regering

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License