R C M E Engels

Vermits er in mijn artikel geen specialisten vermeld staan,
Heb ik besloten de drie auteurs van mijn artikel te bespreken.
Dit is de eerste.

R.C.M.E. Engels is een orthopedagoge.
Hij heeft in de loop van zijn leven al aan tal van onderzoeken meegewerkt.
Hij bestudeert opvoedings- en gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten.
Momenteel is hij actief bij maar liefst twaalf lopende onderzoeken.

Mijn drie vragen

- Is het niet uitputtend om aan twaalf onderzoeken tegelijk bezig te zijn?
- Welk onderzoek heeft jou voorkeur?
- Is je bijdrage aan de onderzoeken vrijwillig?

Terug naar Lijst met specialisten

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License