S
  • SABBE K., Grensverleggende activiteiten in het continuüm tussen vrije tijd en arbeid in het werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren binnen het Vlaamse Centrum voor Levensvorming, IPSOC, 2005, eindw. M.A./SCW(SKV)
  • SABLON S., Vorming? Niet nodig!? Hoe thuisloze jongeren motiveren voor vorming, IPSOC, 2005, eindw. G.O.
  • SARRAZYN H., Hoera vakantie?: vakantiebeleving bij personen in armoede, IPSOC, 2006, eindw. M.A./MW
  • SIMOENS L., Cultuurparticipatie bij randgroep jongeren, IPSOC, 2000-2001, eindw. MW
  • SMIS W., Tussen één en allen: residentiële behandeling van het moeilijk opvoedbare kind, Garant, 1997

«R T»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License