Synthese tekst Delphine Demaeght

Artikel 'Marginalisering van allochtone jongeren en risicofactoren in hun dagelijks leven.'

Marginalisering van allochtone jongeren is een fenomeen dat we in heel Europa aantreffen.
Dit artikel schets een globaal beeld van tendensen en ontwikkelingen,
waarbij vooral aandacht besteed wordt aan jongeren wiens ouders afkomstig zijn uit mediterrane landen.

Onderzoek toont aan dat vooral de risicofactoren in het gezin het gevolg zijn van immigratie en acculturatie(cultuurverandering).
Waarbij ze in een toestand van disharmonie verkeren en leidt tot conflicten tussen ouders en kinderen.

Powerpoint

«Synthese van artikels Synthese tekst Lisa Dewitte»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License