Synthese tekst Ilse Degry

Artikel 'Registratie van de problematiek bij jeugdigen II.'

De problematiek van jeugdigen wordt op verschillende manieren geregistreerd.

Ten eerste kan dit door de COM-procedure d.w.z. een combinatie van een aantal specifieke variabelen.
Later werden deze opgesplitst in de COM-lijst en de Follow-Up-lijst.
COM-lijst bevat een aantal schalen waar de jongeren op geplaatst worden.
De Follow-Up-lijst bevat een aantal vragen die de jongeren moeten beantwoorden om hen zo te kunnen opvolgen.

Dit werd later herwerkt en uitgebreid tot COM-lijst, MV-lijst, Mutatie-lijst, Exit-lijst en Follow-Up-lijst.
MV-lijst staat voor lijst voor Methodiek Variabelen.
In de Mutatie-lijst worden de effecten van hulp bij overplaatsing uitgelegd.
De Exit-lijst is de lijst van jongeren die de instellingen verlaten.
Daarnaast heb je ook de VSPS d.w.z. Vragenlijst Sociale en Pedagogische Situatie.
Zoals het hier al wordt vertelt, gaat het om een vragenlijst om de basisdiagnostiek van de jongeren te achterhalen.
Tot slot heb je nog het PSI d.w.z. Pedagogische & Signalerings Instrumentatium.

Het is bedoeld als een middel voor een betere onderbouwing
van het hulpverleningsplan bij gezinnen met kinderen tot 12 jaar die problemen hebben.
In het artikel wordt ook vermeld wat de positieve en negatieve kanten van de verschillende manieren zijn.

PowerPoint

«Synthese teskt Lisa Dewitte Synthese teskt Talitha Opbrouck»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License