Synthese Tekst Kevin Degry

Artikel 'Holland is niet mijn land, maar het kan niet beter.'

‘Holland is niet mijn land, maar het kan niet beter.
Er komen jaarlijks massa’s allochtonen in Nederland wonen.
Er worden allerhande dingen onderzocht en hiervoor gebruikten ze 109 ama’s die ze interviewden.
Ze gebruikten hiervoor gestandaardiseerde semi-gestructureerde vragenlijsten.

Het sociale netwerk wordt onderzocht door het Social Support Questionnaire.
Daarin bekomen we de N-schaal dit is het aantal personen waar de jongere kan op terug vallen gedeeld door 3.
Als uitkomsten kwamen ze uit op 0, 69 en 0,76.

Verder wordt onderzocht hoeveel jongeren een partner hebben.
Ook wordt onderzocht hoe gezond de jongeren zijn dit gebeurt door 3 meetinstrumenten.
De Cantril meet het niveau van welbevinden.

Het 2de meetinstrument is de vragenlijst voor Onderzoek van de Ervaren Gezondheidstoestand. Hier worden het aantal klachten bekeken.

Het 3de instrument is de tien-itemversie daar worden de stress en depressieschaal bekeken.
Verder worden ook nog geïnterviewd over de huisvesting, de vrijetijdsbesteding en het probleemgedrag bij de jongeren.
Hierin kwam aan het licht dat de ama’s meestal met meerderen in 1 huis wonen en dat ze dezelfde vrijetijdsbesteding hebben als jongeren uit Nederland.
Over de probleemgedragingen bij deze jongeren kunnen we zeggen dat de jongeren onder het gemiddelde van de Nederlandse cultuur zit. De conclusie van dit artikel is dat ondanks alle gecompliceerde taken waarmee de ama’s te maken krijgen het nog redelijk goed met hen afgaat.’’

PowerPoint

«Synthese tekst Els Sticker Synthese tekst Mieke Alvoet»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License