Synthese tekst Mieke Alvoet

Artikel 'Opvoedingsproblemen in de (pre)adolescentie.'

De (pre)adolescentie is een gevoelige periode voor het ontstaan van probleemgedrag
bij adolescenten en opvoedingsproblemen in gezinnen.

De ontwikkelings- en ovoedingsproblemen zijn aan elkaar gerelateerd en
worden bepaald door een heel scala aan factoren in het kind, in de ouder, in het gezin en buiten het gezin.

Traditioneel georiënteerde hulpverlening die vaak gericht is op slechts één risicofactor of één probleem
kan daardoor geen adequaat antwoord vinden.
Er wordt gepleit voor interventies die gekenmerkt worden door een uitgebreide en gelijktijdige aanpak van verschillende problemen.

Deze interventies moeten ontwikkeld worden op basis van conceptuele modellen omtrent processen die tot problemen leiden
en op basis van empirisch onderzoek waarin deze modellen getoetst worden.

«Synthese tekst Kevin Degry Synthese tekst Jolien Debaere»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License