Synthese tekst Sarah Carpentier

Artikel 'Opvoedingsbeleving, sociale vaardigheden en vriendschapsrelaties van adolescenten.'

Het artikel gaat hoofdzakelijk over de relatie tussen opvoedingskenmerken en vriendschapsrelaties.

Onderzoek toont aan dat ouders ook nog op latere leeftijd een invloed uitoefenen op hun kinderen.
Vrienden worden voor hen heel belangrijke personen. Toch hebben de ouders nog steeds een bemiddelende rol.
Kinderen laten het niet altijd merken maar ze laten zich toch nog steeds beïnvloeden door de bemiddelende rol die de ouders spelen in hun sociaal leven. Dit bepaald zeker en vast het sociaal functioneren van het kind.
De ouders zorgen onrechtstreeks, via de opvoeding, ervoor hoe hun kinderen functioneren op sociaal vlak
bv, in vriendschapsrelaties.

Voor dit onderzoek werden 508 twaalf- tot achttienjarigen ondervraagd

PowerPoint

«Synthese tekst Jolien Debaere Synthese van artikels»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License