Synthese tekst Talitha Opbrouck

Artikel 'Meisjescriminaliteit.'

De auteur van het artikel schrijft over de toenemende meisjescriminaliteit.
Hij schrijft over wat de redens hiervoor kunnen zijn en wat de mogelijke oplossingen zijn.
Hiervoor verwijst hij dikwijls naar citaten of teksten van andere auteurs om zijn standpunt te versterken.

In de inleiding toont hij aan de hand van cijfers aan dat de meisjescriminaliteit
aan het stijgen is en dat de groep van meisjes, hoewel dit een veel kleinere groep is,
veel strenger dan de groep van jongens gestraft wordt.
Bovendien blijkt dat er door de huidige manier van straffen absoluut geen goed resultaat bekomen wordt.
Verder gaat de auteur dieper in op 3 instanties die te maken hebben
met het behandelen van en al dan niet antwoord bieden op het probleem:
de bestaande hulpverlening aan delinquente meisjes, de justitiële maatregelen en het overheidsbeleid.

Tot slot komt hij tot de conclusie dat er bij de meeste globale onderzoeken naar residentiële hulpverlening zeer negatief geëvalueerd wordt.
Daarom geeft hij zes voorstellen om een drastische ingreep te verrichten,
die tezelfdertijd grote bezuinigingen mogelijk maakt
waardoor de hulpverlening een pak zou verbeteren en de meisjescriminaliteit niet verder zou stijgen.

PowerPoint Artikel

«Synthese tekst Ilse Degry Synthese tekst Els Sticker»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License