T A Van Yperen
Naam Tom A. van Yperen
Telefoonnummer 030 25 34 612
Faxnummer 030 25 37 731
Bezoekadres Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht
Gebouw + bureau Martinus J. Langeveldgebouw + H131
Postadres Postbus 80.140, 3508 TC Utrecht
E-mailadres ln.uu|nerepYnav.A.T#ln.uu|nerepYnav.A.T
Homepage www.fss.uu.nl/ped/vanyperen

Hoe kwam ik hem op het spoor
Ik leerde T.A. van Yperen kennen via mijn artikel want hij is de schrijver ervan.
Zijn naam heb ik even opgezocht en dit kwam er als resultaat.

Functie
Hij is programmaleider bij het Nederlandse Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) in Utrecht.

Vragen
a. Hebt u soms spijt dat u verandert bent van werk?
b. Wat houdt u beroep nu allemaal in?
c. Waar haalt u uw informatie voor uw artikels die u schrijft?

Publcaties
2008
Bijl, B., Yperen, T.A. van & Veerman, J.W. (2008). Een kwestie van bewijzen… In T.A. van Yperen & J.W. Veerman (Eds.), Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg (pp. 57-76). Delft: Eburon. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands)

Boendermaker, L. & Yperen, T.A. van (2008). Gedragsproblemen bij kinderen voorkomen en verminderen. Justitiele Verkenningen, 34(8), 60-76. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / Nederlands)

Eijgenraam, K., Yperen, T.A. van, Pijll, M. van der, Lekkerkerker, L., Post, F. & Graaf, M. de (2008). Interbeoordelaarbetrouwbaarheid Standaard Taxatie Ernst Problematiek (STEP). - UU FSS Langeveld 02 - Vakpublicatie (overige resultaten)

Jonkman, H., Yperen, T.A. van & Prinsen, B. (2008). Prevention. In R. Loeber, H.M. Koot, N.W. Slot, P. van der Laan & M. Hoeve (Eds.), Tomorrow's criminals. The development of child delinquency and effective interventions (pp. 179-196). Farnham: Ashgate. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk / Internationaal (Engels))

Reith, W.J.M., Hofman, R., Stams, G.J.J.M. & Yperen, T.A. van (2008). Hulpverleningsdoelen categoriseren met de Doelenboom. Ontwikkeling van een categorieënsysteem voor hulpverleningsdoelen in een jeugdzorginstelling. Kind en Adolescent, 29, 221-234. - CERES 08, UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / Nederlands)

Reith, W.J.M., Metselaar, J. & Yperen, T.A. van (2008). Samenwerking praktijkonderzoek. Workshop conferentie 'Jeugdzorg in onderzoek': Amsterdam (2008, januari 28). - CERES 08, UU FSS Langeveld 02 - Overig prod. v. wetensch. act. (overige resultaten / Nederlands)

Stals, K., Yperen, T.A. van, Reith, W.J.M. & Stams, G.J.J.M. (2008). Effectieve en duurzame implementatie in de jeugdzorg. Een literatuurrapportage over belemmerende en bevorderende factoren op implementatie van interventies in de jeugdzorg. - CERES 08, UU FSS Langeveld 02 - Overig prod. v. wetensch. act. (overige resultaten)

Stals, K., Yperen, T.A. van, Reith, W.J.M. & Stams, G.J.J.M. (2008). Effectieve en duurzame implementatie in de jeugdzorg. Een literatuurrapportage over belemmerende en bevorderende factoren op implementatie van interventies in de jeugdzorg. - CERES 08, UU FSS Langeveld 02 - Overig prod. v. wetensch. act. (overige resultaten)

Veerman, J.W. & Yperen, T.A. van (2008). Wat is praktijkgestuurd onderzoek? In T.A. van Yperen & J.W. Veerman (Eds.), Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg (pp. 17-34). Delft: Eburon. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands)

Veerman, J.W., Yperen, T.A. van, Bijl, B., Ooms, H. & Roosma, D. (2008). Praktijkgestuurd effectonderzoek maakt hulpverlening beter. Jeugd en Co Kennis, 2(4), 8-18. - UU FSS Langeveld 02 - Vakpublicatie (artikel - letter to the editor / Nederlands)

Yperen, T.A. van & Veerman, J.W. (2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Delft: Eburon. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boek - monografie - editorial book / Nederlands)

Yperen, T.A. van, Roosma, D. & Bijl, B. (2008). Instrumenten voor meten van uitkomsten en uitvoering van de zorg. In T.A. van Yperen & J.W. Veerman (Eds.), Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg (pp. 245-270). Delft: Eburon. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands)

Yperen, T.A. van & Boendermaker, L. (2008). Interventions. In Tomorrow's criminals. The development of child delinquency and effective interventions (pp. 197-214). Farnham: Ashgate. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk / Internationaal (Engels))

Yperen, T.A. van, Kroes, G. & Bijl, B. (2008). Meten van doelrealisatie. In T.A. van Yperen & J.W. Veerman (Eds.), Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg (pp. 271-292). Delft: Eburon. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands)

Yperen, T.A. van, Bijl, B. & Veerman, J.W. (2008). Op weg naar veelbelovend. In T.A. van Yperen & J.W. Veerman (Eds.), Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg (pp. 35-56). Delft: Eburon. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands)

Yperen, T.A. van & Bijl, B. (2008). Opzet van praktijkgestuurd onderzoek. In T.A. van Yperen & J.W. Veerman (Eds.), Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg (pp. 209-244). Delft: Eburon. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands)

Yperen, T.A. van, Veerman, J.W. & Bijl, B. (2008). Praktijk, beleid en wetenschap verbinden. In T.A. van Yperen & J.W. Veerman (Eds.), Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg (pp. 77-92). Delft: Eburon. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands)

Yperen, T.A. van, Bijl, B., Ooms, H., Roosma, D. & Veerman, J.W. (2008). Zicht op effectiviteit: een zaak van velen. In T.A. van Yperen & J.W. Veerman (Eds.), Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg (pp. 351-362). Delft: Eburon. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2008). Onbewust beslissen. Kind en Adolescent, 29, 52-54. - UU FSS Langeveld 02 - Vakpublicatie (artikel - letter to the editor)

Yperen, T.A. van & Bommel, M. van (2008). Criteria erkenning jeugdinterventies. - UU FSS Langeveld 02 - Vakpublicatie (overige resultaten)

Yperen, T.A. van & Bakker, K. (2008). Ontwikkeling en borging jeugdinterventies. - UU FSS Langeveld 02 - Vakpublicatie (overige resultaten)

Yperen, T.A. van (2008, oktober 09). En … werkt het? Beoordeling van jeugdinterventies. Den Haag, Lezing, gehouden op de projectleidersbijeenkomst ZonMw. - UU FSS Langeveld 02 - Overig prod. v. wetensch. act. (voordracht - lezing / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2008, juni 05). Licht op effectiviteit. Het waarom en hoe van beoordeling jeugdinterventies. Utrecht, Lezing, gehouden t.g.v. de installatie van de Erkenningscommissie Jeugdinterventies. - UU FSS Langeveld 02 - Overig prod. v. wetensch. act. (voordracht - lezing / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2008, januari 28). Ontwikkeling en borging jeugdinterventies. Amsterdam, Inleiding, gehouden voor de workshopconferentie 'Jeugdzorg in onderzoek'. - UU FSS Langeveld 02 - Overig prod. v. wetensch. act. (voordracht - lezing / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2008, oktober 21). Zin van evidence-based werken. Amersfoort, Inleiding, gehouden op het SozioO-debat 'Zin en onzin van evidence-based werken'. - UU FSS Langeveld 02 - Overig prod. v. wetensch. act. (voordracht - lezing / Nederlands)

2007
Junger, M., Feder, L., Clay, J., Côte, S., Farrington, D.P., Freiberg, K., Genovés, V.G., Homel, R., Losel, F., Manning, M., Mazerolle, P., Santos, R., Schmucker, M., Sullivan, C., Sutton, C., Yperen, T.A. van & Tremblay, R.E. (2007). Preventing violence in six countries: Global convergence in policies. European Journal on Criminal Policy and Research, 13, 327-356. - UU FSS Langeveld 02, UU FSS Linschoten 02.1 - Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / Internationaal (Engels))

Veerman, J.W. & Yperen, T.A. van (2007). Degrees of freedom and degrees of certainty. A developmental model for the establishment of evidence-based youth care. Evaluation and Program Planning, 30, 212-221. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / Internationaal (Engels))

Yperen, T.A. van (2007). De praktijk van theoriegestuurd en 'evidence-based' hulpverlenen: Weten wat je doet bij jeugdigen. In J.R.M. Gerris (Ed.), Jeugdzorg: Professionaliteit, integrale aanpak, overdracht van waarden en normen (pp. 19-30). Assen: Van Gorcum. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2007). Indicatiestelling in de jeugdzorg. In K. van Rijswijk & I. van Berckelaer-Onnes (Eds.), Indicatiestelling in onderwijs en zorg: hoeksteen of obstakel? (pp. 59-84). Amsterdam: Boom. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2007). Effectiviteit: het grote debat. Kind en Adolescent, 27, 100-102. - UU FSS Langeveld 02 - Vakpublicatie (artikel - letter to the editor / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2007). Vraaggerichte hulp, motivatie en effectiviteit jeugdzorg. Agora, 23(5), 7-22. - UU FSS Langeveld 02 - Vakpublicatie (artikel - letter to the editor / Nederlands)

2006
Bijl, B. & Yperen, T.A. van (2006). Een kwestie van bewijzen… In T.A. van Yperen & J.W. Veerman (Eds.), Zicht op effectiviteit. Bronnenboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Deel 1 (pp. 39-52). Utrecht: NIZW. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk / Internationaal (Engels))

Bonke, P., Schouten, J., Nota, P., Deijkers, E., Gransjean, M., Zorge, Y. van, Klijn, T., Posthumus, H. & Yperen, T.A. van (2006). Prestatie-indicatoren jeugdzorg. Naar een gezamenlijke integrale visie en implementatie. Den Haag: Landelijke werkgroep prestatie-indicatoren jeugdzorg. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. non-refereed (boek - monografie - editorial book / Nederlands)

Ramos, C., Stams, G.J.J.M., Stoel, R.D., Faas, M., Yperen, T.A. van & Dekovic, M. (2006). Het meten van cliënttevredenheid in de jeugdzorg. Kind en Adolescent, 27, 137-168. - UU FSS Langeveld 02, UU FSS Langeveld 06 - Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / Nederlands)

Veerman, J.W. & Yperen, T.A. van (2006). Wat is praktijkgestuurd onderzoek? In J.W..Veerman T.A. van Yperen (Ed.), Zicht op effectiviteit. Bronnenboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Deel 1 (pp. 7-20). Utrecht: NIZW. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2006). Erkenning van effectieve interventies. Kind en Adolescent, 27, 188-192. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / Nederlands)

Yperen, T.A. van & Steege, M. van der (2006). Voor het goede doel. Werken met hulpverleningsdoelen in de jeugdzorg. Amsterdam: SWP. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boek - monografie - editorial book / Nederlands)

Yperen, T.A. van & Veerman, J.W. (2006). Zicht op effectiviteit. Bronnenboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Deel 1. Utrecht: NIZW. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boek - monografie - editorial book / Nederlands)

Yperen, T.A. van & Veerman, J.W. (2006). Zicht op effectiviteit. Bronnenboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Deel 2. Utrecht: NIZW. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boek - monografie - editorial book / Nederlands)

Yperen, T.A. van, Bijl, B. & Veerman, J.W. (2006). Op weg naar veelbelovend. In J.W..Veerman T.A. van Yperen (Ed.), Zicht op effectiviteit. Bronnenboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Deel 1 (pp. 21-37). Utrecht: NIZW. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands)

Yperen, T.A. van, Veerman, J.W. & Bijl, B. (2006). Praktijk, beleid en wetenschap verbinden. In J.W..Veerman T.A. van Yperen (Ed.), Zicht op effectiviteit. Bronnenboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Deel 1 (pp. 53-66). Utrecht: NIZW. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2006). Practice-based evidence: laten zien dat het werkt! NVO Bulletin, 7(4), 8-13. - UU FSS Langeveld 02 - Vakpublicatie (artikel - letter to the editor / Nederlands)

2005
Yperen, T.A. van (2005). Hoe effectief is de jeugdzorgpraktijk? Kind en Adolescent, 26, 255-257. - UU FSS ISED 02 - Vakpublicatie (artikel - letter to the editor / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2005). Van weten naar verbeteren. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 10(4), 10-15. - UU FSS ISED 02 - Vakpublicatie (artikel - letter to the editor / Nederlands)

2004
Broeze, L. & Yperen, T.A. van (2004). Modularisering en zorgprogrammering Jeugdzorg Groningen. Evaluatie van zes jaar ontwikkelen. Utrecht: NIZW Jeugd. - UU FSS ISED 02 - Wetensch. publ. refereed (extern rapport / Nederlands)

Diephuis, K., Yperen, T.A. van & Meyknecht, G. (2004). Doelrealisatie en managementinformatie. Handreiking formuleren en evalueren van hulpverleningsdoelen. In P. Bodegraven (Ed.), Doelrealisatie. Programma Kwaliteitszorg in de jeugdzorg II. Utrecht: GGZ Nederland / Maatschappelijke Ondernemersgroep. - UU FSS ISED 02 - Vakpublicatie (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands)

Meyknecht, G., Diephuis, K. & Yperen, T.A. van (2004). Doelrealisatie: de veldexperimenten in het kort. In P. Bodegraven (Ed.), Doelrealisatie. Programma Kwaliteitszorg in de jeugdzorg II. Utrecht: GGZ Nederland / Maatschappelijke Ondernemersgroep. - UU FSS ISED 02 - Vakpublicatie (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2004). De kwaliteit van preventieonderzoek. Kind en Adolescent, 25, 198-301. - UU FSS ISED 02 - Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2004). Help, de dokter verzuipt? Commentaar bij de verkorte oratie 'Kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek en classificatie. Samen verdiepen…..of koppie onder?' van prf. dr. R.J. van der Gaag. Kind en Adolescent, 25(3), 196-198. - UU FSS ISED 02 - Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2004). Praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid. Instrumenten voor een effectieve jeugdzorg. Kind en Adolescent, 25, 4-17. - UU FSS ISED 02 - Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2004). Resultaten in de jeugdzorg. Van probleem via hulpvraag naar effectieve zorg. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 8(1), 27-34. - UU FSS ISED 02 - Vakpublicatie (artikel - letter to the editor)

Yperen, T.A. van (2004). Vraaggericht en effectief: tegenstelling of succesformule? Nederlands Tijdschrift voor de Jeugdzorg, 8(1), 48-53. - UU FSS ISED 02 - Vakpublicatie (artikel - letter to the editor / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2004). Algemene inleiding. In van P. Bodegraven (Ed.), Doelrealisatie. Programma Kwaliteitszorg in de jeugdzorg II. Utrecht: GGZ Nederland. - UU FSS ISED 02 - Vakpublicatie (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2004). Innovatie de baas. In G. van den Berg (Ed.), O&O functie en positie in de jeugdzorg. Utrecht / Woerden: Universiteit Utrecht / NIZW Jeugd / Adviesbur. Van Montfoort. - UU FSS ISED 02 - Vakpublicatie (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2004). Methodiekontwikkeling en effectonderzoek in kort bestek. In G. van den Berg (Ed.), Methodiekontwikkeling en effectonderzoek in de praktijk. Utrecht / Woerden: Universiteit Utrecht / NIZW Jeugd / Adviesbur. Van Montfoort. - UU FSS ISED 02 - Vakpublicatie (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands)

Yperen, T.A. van, Meyknecht, G. & Diephuis, K. (2004). Werken met doelrealisatie. Handreiking formuleren en evalueren van hulpverleningsdoelen. In P. Bodegraven (Ed.), Doelrealisatie. Programma Kwaliteitszorg in de jeugdzorg II. Utrecht: GGZ Nederland / Maatschappelijke Ondernemersgroep. - UU FSS ISED 02 - Vakpublicatie (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands)

Yperen, T.A. van (28-09-2004). Verbeter de middeleeuwse jeugdzorg. De Volkskrant. - UU FSS ISED 02 - Populariserende publicatie (krantenartikel - newspaper article / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2004). De effectiviteit van IPT. Paper presented at the Congres 'Intensieve Pedagogische Thuishulp': Rotterdam (2004, februari 05). - UU FSS ISED 02 - Populariserende publicatie (overige resultaten / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2004). Doelmatigheid Jeugdzorg. Paper presented at 'Niet alleen een kwestie van geld. Een zoektocht naar strategieën voor vermindering wachtlijsten in de jeugdzorg': Arnhem (2004, mei 28). - UU FSS ISED 02 - Populariserende publicatie (overige resultaten / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2004). Effectiviteit en registratie in de jeugdzorg anno 2004. Paper gepresenteerd bij de afscheidsconferentie van Ted Mol van Spectrum: Rozendaal (2004, januari 15). - UU FSS ISED 02 - Populariserende publicatie (overige resultaten / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2004). Effectiviteit interventies jeugdhulpverlening en jeugdstrafrecht. Paper gepresenteerd op het Landelijk Overleg Gedragswetenschappers Raad voor de Kinderbescherming: Utrecht (2004, mei 19). - UU FSS ISED 02 - Populariserende publicatie (overige resultaten / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2004). Effectmeting in de praktijk. Paper gepresenteerd op 'Effectiviteit in de jeugdzorg': Roermond (2004, december 09). - UU FSS ISED 02 - Populariserende publicatie (overige resultaten / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2004). Gebruik van instrumenten. Paper gepresenteerd op 'Meten in de jeugdzorg': Groningen (2004, oktober 11). - UU FSS ISED 02 - Populariserende publicatie (overige resultaten / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2004). Kansen vanuit wetenschap? Paper gepresenteerd op de conferentie 'Effectiviteit Jeugdzorg Overijssel': Zwolle (2004, september 23). - UU FSS ISED 02 - Populariserende publicatie (overige resultaten / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2004). Kwaliteit en effectmeting: doelrealisatie als schakel. Paper gepresenteerd op de Studiemiddag van Stichting AZZ: Middelburg (2004, maart 31). - UU FSS ISED 02 - Populariserende publicatie (overige resultaten / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2004). Naar een databank voor effectieve interventies. Presentatie eerste exemplaar 'Veelbelovend en effectief' tweede editie CtC-gids: Rotterdam (2004, januari 30). - UU FSS ISED 02 - Populariserende publicatie (overige resultaten / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2004). Recht op zorg of recht op resultaat? Paper gepresenteerd bij het O&A congres 'Recht op Onderwijs en Zorg': Ede (2004, april 02). - UU FSS ISED 02 - Populariserende publicatie (overige resultaten / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2004). Veldexperimenten resultaat meten, ketenkwaliteit en benchmarking: algemeen kader. Paper gepresenteerd op de Slotbijeenkomst 'Veldexperimenten van het Programma Kwaliteitszorg in de Jeugdzorg II': Utrecht (2004, juni 22). - UU FSS ISED 02 - Populariserende publicatie (overige resultaten / Nederlands)

2003
Boendermaker, L. & Yperen, T.A. van (2003). Kansen in de keten. Een gemeenschappelijk referentiekader voor de justitiele jeugdinrichtingen. Den Haag: Ministerie van Justitie, Dienst Justitiele Jeugdinrichtingen. - UU FSS ISED 02 - Vakpublicatie (extern rapport / Nederlands)

Knorth, E.J., Metselaar, J., Josias, H.J., Konijn, C. van der, Noom, M.J. & Yperen, T.A. van (2003). Indications for treatment in child and youth care: Results from two complementary studies. International Journal of Child and Family Welfares, 6, 167-184. - UU FSS ISED 02 - Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / Internationaal (Engels))

Willemsen, G.R.W.M., Yperen, T.A. van & Rispens, J. (2003). Reliability of the ICD-10 classification of adverse familial and environmental factors. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44, 202-213. - UU FSS ISED 02, UU FSS ISED 06 - Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / Internationaal (Engels))

Yperen, T.A. van (2003). Effectiviteitsstudies en kwaliteitszorg. Kind en Adolescent, 24, 107-110. - UU FSS ISED 02 - Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2003). Gaandeweg. Werken aan de effectiviteit van de jeugdzorg. Utrecht: NIZW. - UU FSS ISED 02 - Wetensch. publ. refereed (boek - monografie - editorial book / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2003). Resultaten in de jeugdzorg: begrippen, maatstaven en methoden. Utrecht: NIZW. - UU FSS ISED 02 - Wetensch. publ. refereed (boek - monografie - editorial book / Nederlands)

Yperen, T.A. van, Booy, Y. & Veldt, M.C. van der (2003). Vraaggerichte hulp, motivatie en effectiviteit jeugdzorg. Utrecht: NIZW. - UU FSS ISED 02 - Wetensch. publ. refereed (boek - monografie - editorial book / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2003). De tijden veranderen: naar een integrale jeugdhulp. Agora, 3, 15-21. - UU FSS ISED 02 - Vakpublicatie (artikel - letter to the editor / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2003). Het indicatiebesluit: aanpakken of verhullen? Nederlands Tijdschrift voor de Jeugdzorg, 7(1), 16-21. - UU FSS ISED 02 - Vakpublicatie (artikel - letter to the editor / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2003). Verhoging van de effectiviteit van de jeugdzorg. Nederlands Tijdschrift voor de Jeugdzorg, 7(6), 290-301. - UU FSS ISED 02 - Vakpublicatie (artikel - letter to the editor / Nederlands)

Yperen, T.A. van & Alberts, H. (2003). Veldexperimenten resultaten meten, ketenkwaliteit en benchmarking. Utrecht: Maatschappelijke Ondernemersgroep/ GGZ. - UU FSS ISED 02 - Vakpublicatie (extern rapport / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2003, januari 31). Beleidsnformatie en registratie van effectiviteit. Den Haag, Inleiding gehouden op de miniconferentie. 'Beleidsinformatie en de registratie van problematiek, doelrealisatie en klanttevredenheid. - UU FSS ISED 02 - Overig prod. v. wetensch. act. (voordracht - lezing / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2003, juni 26). Databank effectieve interventies jeugdzorg. Den Haag, Presentatie gehouden op de bijeenkomst "Informatie effectieve interventies". - UU FSS ISED 02 - Overig prod. v. wetensch. act. (voordracht - lezing / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2003, juni 24). De uitdaging van O&O in de jeugdzorg. Utrecht, Inleiding gehouden op de studiemiddag "O&O" MO Groep/ Universiteit Utrecht/ NIZW. - UU FSS ISED 02 - Overig prod. v. wetensch. act. (voordracht - lezing / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2003, oktober 08). Doelrealisatie en prestatie-indicatoren. Voorburg, Inleiding gehouden op de "Startbijeenkomst doelrealisatie in het kader van het project Prestatie Indicatoren Zuid Holland. - UU FSS ISED 02 - Overig prod. v. wetensch. act. (voordracht - lezing / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2003, april 24). Objectivering van doelrealisatie. De zin en onzin van instrumenten. Utrecht, Inleiding gehouden op de conferentie "Veldexperimenten Kwaliteitszorg in de jeugdzorg". - UU FSS ISED 02 - Overig prod. v. wetensch. act. (voordracht - lezing / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2003, oktober 30). Regie in de jeugdzorg. Van vergroeide machteloosheid naar een duidelijke verantwoordelijkheid. Veldhoven, Lezing gehouden op het congres "Kennis Beter Delen II". - UU FSS ISED 02 - Overig prod. v. wetensch. act. (voordracht - lezing / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2003, oktober 03). Vijf misvattingen over indicatiestelling. Rotterdam, Lezing gehouden op het NIP-congres "65 jaar Nederlands Instituut voor Psychologen". - UU FSS ISED 02 - Overig prod. v. wetensch. act. (voordracht - lezing / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2003, september 15). Doelrealisatie in de hulpverlening: een kwestie van kwaliteitszorg. Den Haag, Inleiding gehouden op de studiedag "De nieuwe jeugdhulpverlening" Stichting Jeugdformaat. - UU FSS ISED 02 - Ov. prod. van vakaktiviteiten (voordracht - lezing / Nederlands)

Yperen, T.A. van (2003, juni 13). Wat we niet weten, kunnen we te weten komen. Den Haag, Inleiding gehouden op de expertmeeting "Effectiviteit jeugdzorg". - UU FSS ISED 02 - Ov. prod. van vakaktiviteiten (voordracht - lezing / Nederlands)

2002
Yperen, T.A. van (2002). Vasthoudend en effectief vernieuwen in de jeugdzorg. Justitiële Verkenningen, 28, 40-49. - UU FSS ISED 02 - Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor)

Yperen, T.A. van (2002). Effectonderzoek voor de 'evidence based' praktijk. Kind en Adolescent, 23, 126-129. - UU FSS ISED 02 - Vakpublicatie (artikel - letter to the editor)

2000
Yperen, T.A. van, Engeland, H. van, Cohen - Kettenis, P.T. & Rispens, J. (2000). Using DSM diagnoses for clinical research and administrative purposes. European Child & Adolescent Psychiatry, 9(4), 255-262. - UU FSS ISED 02, UU UMC 1.1.1 - Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / Internationaal)

1998
Rispens, J. & Yperen, T.A. van (1998). Perspectives on the classification of specific developmental disabilities. Dordrecht: Kluwer. - UU FSS ISED 01 - Wetensch. publ. refereed (boek - monografie - editorial book)

Rispens, J., Yperen, T.A. van & Yule, W. (1998). Perspectives on the classification of specific developmental disabilities: An introduction. In J. Rispens, T.A. van Yperen & W. Yule (Eds.), Perspectives on the classification of specific developmental disabilities (pp. 3-15). Dordrecht: Kluwer. - UU FSS ISED 01 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk)

Rispens, J. & Yperen, T.A. van (1998). The role of SDD in classification systems: Historical overview and current status. In J. Rispens, T.A. van Yperen & W. Yule (Eds.), Perspectives on the classification of specific developmental disabilities (pp. 15-39). Dordrecht: Kluwer. - UU FSS ISED 01 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk)

Yperen, T.A. van, Yule, W. & Rispens, J. (1998). The future of the concept of specific developmental disorders: Summary and conclusions. In J. Rispens, T.A. van Yperen & W. Yule (Eds.), Perspectives on the classification of specific developmental disorders (pp. 279-287). Dordrecht: Kluwer. - UU FSS ISED 01 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk)

1997
Rispens, J. & Yperen, T.A. van (1997). How specific are "specific developmental disorders"? The relevance of the concept of specific developmental disorders for the classification of childhood developmental disorders. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 351-365. - UU FSS ISED 01 - Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor)

Rispens, J., Swaab-Barneveld, J.T., Oord, E.J.C.G. van den, Cohen, P., Engeland, H. van & Yperen, T.A. van (1997). WISC profile analysis: Sense or non-sense. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 1587-1594. - UU FSS ISED 01 - Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor)

1996
Yperen, T.A. van & Rispens, J. (1996). Environmentally determined language disorders in ICD and DSM. European Journal of Psychiatry, 10, 45-58. - UU FSS ISED 01 - Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor)

Yperen, T.A. van, Gastel, W. van & Jong, P.J. de (1996). Evaluatie in de praktijk. Registratie in de jeugdzorg. Utrecht: NIZW Uitgeverij. - UU FSS ISED 01 - Vakpublicatie (boek - monografie - editorial book)

1995
Brink, W. van den & Yperen, T.A. van (1995). Classificatiesystemen. In T.A. van Yperen & R. Giel (Eds.), Classificatiesystemen voor psychische en gedragsstoornissen. Uitgangspunten en bruikbaarheid van ICD, DSM en MAC (pp. 43-72). Lisse: Swets & Zeitlinger. - UU FSS KJS 01 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk)

Veerman, J.W., Yperen, T.A. van & Gerritzen, J.M.A.M. (1995). Classificatie van problematiek bij kinderen en jeugdigen. In T.A. van Yperen & R. Giel (Eds.), Classificatiesystemen voor psychische en gedragsstoornissen. Uitgangspunten en bruikbaarheid van ICD, DSM en MAC (pp. 137-164). Lisse: Swets & Zeitlinger. - UU FSS KJS 01 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk)

Willemse, G. & Yperen, T.A. van (1995). Reliability and validity of the classification of adverse familial and environmental situations. In J.J. Hox, B.F. van der Meulen, J.M.A.M Janssens, J.J.F. ter Laak & L.W.C. Tavecchio (Eds.), Advances in Family Research. Amsterdam: Thesis. - UU FSS AO 01 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk)

Yperen, T.A. van & Giel, R. (1995). Classificatie: kenschets en belangrijkste doelen. In T.A. van Yperen & R. Giel (Eds.), Classificatiesystemen voor psychische en gedragsstoornissen. Uitgangspunten en bruikbaarheid van ICD, DSM en MAC (pp. 11-26). Lisse: Swets & Zeitlinger. - UU FSS KJS 01 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk)

Yperen, T.A. van & Hirs, W.M. (1995). Diagnostiek, classificatie en registratie. In T.A. van Yperen & R. Giel (Eds.), Classificatiesystemen voor psychische en gedragsstoornissen. Uitgangspunten en bruikbaarheid van ICD, DSM en MAC (pp. 27-42). Lisse: Swets & Zeitlinger. - UU FSS KJS 01 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk)

Yperen, T.A. van, Brook, F.G. & Veerman, J.W. (1995). Invoering van classificatiesystemen in de praktijk: mogelijkheden en moeilijkheden. In T.A. van Yperen & R. Giel (Eds.), Classificatiesystemen voor psychische en gedragsstoornissen. Uitgangspunten en bruikbaarheid van ICD, DSM en MAC (pp. 205-231). Lisse: Swets & Zeitlinger. - UU FSS KJS 01 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License