Tine Busschaert

Hallo,

Ik ben Tine Busschaert, studente in het Katho te Kortrijk.
Ik volg de richting Bachelor Sociaal Werk.
In het middelbaar heb ik de eerste 2 jaar ASO Modere gevolgd en vanaf het derde jaar STW (Sociaal Technische Wetenschappen).
Waar ik mij in mijn vrije tijd mee bezig houd, is dansen, zingen, uitgaan, computer en tv kijken.
Het thema Vrije Tijd spreekt me wel aan omdat het belangerijk is dat kwetsbare kinderen ook de kans krijgen om zich aan te sluiten bij een vereniging.

Met deze projectgroep werken we samen met groep INTRO. Deze werken met kwetsbare jongeren.
Hiermee bedoel ik dat ze activiteiten organiseren om zicht met de jongeren bezig te houden.
Dit vind ik een zeer goed initiatief.

Even een woordje van de andere leden van de projectgroep,

Tine Busschaert is jammer genoeg op 14 december 2009 gestopt met haar studie Sociaal Werk.
Wegens omstandigheden begint ze volgend jaar weer opnieuw.
Ze is dus ook uit onze projectgroep gestapt.
We willen haar naam toch bij de groepsleden laten staan omdat ze in het begin heeft meegewerkt aan de Wiki.
We zijn haar heel dankbaar voor het werk dat ze hiervoor verricht heeft.

Groetjes,
De projectgroep !

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License