V
 • VAN ACKER J., De armoede van de welvaart: een essay over het absurde van de rede en de zin van het innerlijke, SWP, 1990
 • VAN ACKER J., Gedrags- en opvoedingsproblemen, Bohn Stafleu van Loghum, 1995
 • VAN ACKER J., Jeugdcriminaliteit: feiten en mythen over een beperkt probleem, Bohn Stafleu van Loghum, 1998
 • VAN ACKER J., Ouders en kinderen in conflict: theorie en praktijk van de hulpverlening aan gezinnen, Bohn Stafleu van Loghum, 1994
 • VAN BERCKELAER-ONNES I.A., BREED P.C.M. & RISPENS J., Inleiding tot de orthopedagogiek: facetten van hulpverlening bij opvoedingsproblemen, Meppel, Amsterdam: Boom, 1983
 • VAN DER POEL H., Tijd voor vrijheid: inleiding tot de studie van de vrije tijd, Uitgeverij Boom, 2004
 • VAN ESTERIK C., Het zout der aarde: UAF 1948-1998: vijftig jaar aan vluchteling-studenten, Bakker, 1998
 • VAN MEETEREN M., ENGEBERSEN G. & VAN SAN M., Zonder papieren: over de positie van irreguliere migranten en de rol van het vreemdelingenbeleid in België, Acco, 2008
 • VAN REMOORTERE C. & SIMONS J., Tellen en meetellen in het hoger onderwijs: naar een geïntegreerd diversiteitsbeleid, ACCO, 2009
 • VAN STOLK B., Eigenwaarde als groepsbelang: sociologische studies naar de dynamiek van zelfwaardering, Bohn Stafleu van Loghum, 1991
 • VAN STRIJFEN F. & POSTEMA S., Van de straat: de straatcultuur van jongeren ontrafeld, SWP, 2009
 • VAN WEL F., KORT T., HAEST H. & JANSEN E., Jongeren over kunst en cultuur: cultuurdeelname van allochtone en autochtone jongeren, SWP,1994
 • VANDENBRIELE J., Ruim, ruimer, ruimte voor de jeugd, IPSOC, 2000-2001, eindw. MW
 • VANDENBUSSCHE M., Feuerstein als gids: gemedieerd aanleren van Nederlands aan anderstaligen, IPSOC, 2008, eindw. M.A./SCW(SKV)
 • VANTOMME K., Een plekje voor allen: de oprichting van een ontmoetingsruimte voor kansgroepen met een klein sociaal netwerk te Torhout, IPSOC, 2008, eindw. M.A./MW
 • VEERMAN J.J., Als hulp wordt opgelegd…: de problematiek rond de hulpverlening in een orthopedagogisch behandelingsinstituut, Wolters-Noordhoff, 1977
 • VERCRUYSSE A., Allochtone jongeren en maatschappelijke kwetsbaarheid, IPSOC, 2005, eindw. M.A./SCW(SKV)
 • VERMEULEN S., Beïnvloedende factoren bij het beoordelen van capaciteiten van allochtonen: onderzoek naar de invloed van voorbereidende oefeningen en de wijze van aanbieden op de testscores van allochtone en autochtone (laaggeschoolde) kandidaten binnen de dienst Psychologisch Onderzoek van VDAB, IPSOC, 2006, eindw. TP/GP/AIP
 • VETTENBURG N. & ELCHARDUS M., Jongeren van nu en straks: overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen, Lannoo, 2006

«U W»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License