Verslag 1

Verslag van maandag 28 september 2009
Aanwezig: Kevin Degry, Sarah Carpentier, Delphine Demaeght, Lisa Dewitte, Ilse Degry, Jolien Debaere, Talitha Opbrouck, Mieke Alvoet, Els Sticker
Verontschuldigd: Tine Busschaert (ziek)
Afwezig: /
Verslag: Els Sticker

1. Er werd samen met Leen Dessein verder kennisgemaakt met elkaar.
2. We vonden 1 moeilijk woord in onze tekst over Groep Intro
Competentie versterking: Een bepaalde combinatie van kennis, vaardigheden en houdingen die aansluit bij de eisen die aan een functie gesteld worden, versterken.
Dit werd uitgelegd adhv de functie van Mevr. Dessein als projectbegeleider
3. Wat houdt het project precies in?
Het is de bedoeling dat we met de mensen van Groep Intro gaan praten, kijken hoe de jongeren daar verblijven, leven, wat hun interesses zijn,… En aan de hand daarvan een dag / enkele dagen, ontmoetingsmomenten te organiseren (tussen de doelgroepen van Groep Intro en organisaties uit het reguliere vrijetijdsnetwerk) om die mensen de kans te geven zich te engageren voor een bepaalde jeugdbeweging, sportvereniging, hobbyclub.
Onze taak bestaat eruit om:
- contactpersonen in het Kortrijkse te zoeken die zich hiervoor WILLEN inzetten, om ze aan te sporen mee te werken aan het project
- Een dag/ verschillende dagen te organiseren om de jongeren duidelijk te maken wat zich afspeelt in zo’n vrije tijd spendering
- Creatieve ideeën zoeken om de jongeren bezig te houden
- …
4. We willen in de volgende les van Project duidelijke vragen kunnen stellen aan Merel omtrent Intro zoals:
- Met welke leeftijdsgroep hebben we te maken?
- Waar wonen de meeste mensen?
- Om hoeveel mensen gaat het hier?
- Welke instelling zitten ze?
- Wat interesseert hen (misschien kunnen we dit adhv een Enquête/ spelnamiddag/… aan de jongeren zelf vragen)?

Download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License