Verslag 10

Verslag van maandag 9 november
Aanwezig: Jolien Debaere, Talitha Opbrouck, Delphine Demaeght, Lisa Dewitte, Ilse Degry, Mieke Alvoet, Els Sticker, Kevin Degry, Sarah Carpentier, Tine Busschaert
Mevr. M. Brenning
Verontschuldigd: /
Afwezig: /
Verslag: Els Sticker

1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag werd overlopen.
Er waren geen opmerkingen

2. Agendapunten
- Overlopen van de bundel ‘Handleiding Project’
Er werden verschillende datums afgesproken en verduidelijkingen gegeven. Wie nog vragen heeft kan die steeds stellen aan mevrouw Brenning.
- Mail naar Groep Intro
We stuurden een mail naar Merel en Matthieu. Er was de vraag welke datum we zouden kiezen om het infomoment met het reguliere netwerk te houden.
We opteerden voor de week van 30 november – 3 december of 7 december – 10 december.
We vroegen ook om het infomoment bij hen te mogen laten plaatsvinden.
- Versturen mail infomoment.
Zodra deze mail wordt beantwoord stuurt Ilse de opgemaakte mail (die vorige vergadering werd gemaakt) met datum en plaats naar:
o Stella Maris
o Jeugdbewegingen (Els stuurt de mailadressen nog door, zie bijlage 1)
o Sportverenigingen (Ilse heeft deze mailadressen al)
- Inhoud vergadering met Groep Intro op maandag 16 november om 10u
We vertellen Merel en Matthieu hoe ver we staan in ons project.
o Wat hebben we ondertussen al gedaan
o Wat gaan we nog doen
o Verdere doelstelling van het project bespreken
o Bespreken van eventuele hulp van OCMW en mutualiteiten
o Lijst aflopen met de contacten die we geselecteerd hebben
 Als er al contacten (positief/negatief) hebben geantwoord dit bespreken
o Voorbereiden wat we op het infomoment zoal zullen bespreken en zeggen
• Beamer?
• Powerpoint?
• Wie spreekt, heeft het woord?
• Lokaal?
o Onze reflecties met Groep Intro bespreken

3. Evaluatie vergadering
- Kevin Degry was gespreksleider
- Er werd eerst overlopen wat in de bundel stond
- We verstuurden een mail
- Bespreken van mail voor jeugdbewegingen, sportverenigingen en Stella Maris
- Inhoud rond de vergadering met Groep Intro

4. Volgende vergadering
- Gespreksleider is Els Sticker
- Verslag is van Tine Busschaert
- Dit vindt plaats in Groep Intro met Merel en Matthieu
We bespreken er enkele zaken (zie hierboven)

5. Volgende vergadering op woensdag 18 november
- Gespreksleider is Tine Busschaert
- Verslag is van …
- Reflectie van Tine en Sarah bespreken
- Gesprek met Groep Intro evalueren
- De 2 opdrachten maken uit de werkbundel:
o Werkplanning
o Test voor groepsdoelstellingen
- Bellen naar OCMW en Mutualiteit rond kortingen e.d.
- Reacties op mails bespreken

Bijlage 1: Emailadressen van Jeugdbewegingen

- Chiro Gewest Widder
eb.kjirtrok|eggurbsteb.nav.leihtreB#eb.kjirtrok|eggurbsteb.nav.leihtreB
- Chiro Knipoog
moc.liamtoh|goopinkorihc#moc.liamtoh|goopinkorihc
- KSJ Pius X
moc.liamg|sreeg.mihcaoJ#moc.liamg|sreeg.mihcaoJ
moc.liamtoh|sneosnomis#moc.liamtoh|sneosnomis
- Scouts Gulden Vlies
moc.liamg|seilvnedlugstuocs#moc.liamg|seilvnedlugstuocs
moc.liamtoh|eifos_ebborts#moc.liamtoh|eifos_ebborts
moc.liamtoh|ejtnitnaej#moc.liamtoh|ejtnitnaej
moc.liamtoh|sthcerbmelmarb#moc.liamtoh|sthcerbmelmarb
- KLJ Bellegem
moc.liamtoh|bwv_naJ#moc.liamtoh|bwv_naJ

Dit zijn de adressen. Als er meerdere adressen opstaan is dit omdat er meerdere afdelingen in die bepaalde jeugdbeweging zijn. Dus je stuurt best naar alle adressen.

Download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License