Verslag 11

Verslag van maandag 16 november 2009
Aanwezig: Jolien Debaere, Talitha Opbrouck, Delphine Demaeght, Lisa Dewitte, Ilse Degry, Mieke Alvoet, Els Sticker, Kevin Degry, Tine Busschaert
Verontschuldigd: Sarah Carpentier, Mevr. M. Brenning
Afwezig: /
Verslag: Tine Busschaert

Opm.: Mieke Brenning kon niet aanwezig zijn op deze vergadering door een wijziging in haar uurrooster
1. Agendapunten
- Vertellen aan Merel en Matthieu wat we al gedaan hebben en wat we nog zullen doen.
- Datum afspreken wanneer het infomoment kan plaatsvinden.
- Doelstellingen van het project bespreken.
- Reflecties op de activiteiten bespreken.
- Bespreken wat we nodig hebben op het infomoment.

2. Inhoud vergadering
- We zijn naar Groep Intro geweest en begonnen de vergadering met de bespreking op welke datum het infomoment kon plaatsvinden. Dit is voor Merel en Matthieu enkel mogelijk op donderdag 3 december 2009 vanaf 18h. Er zullen verder nog duidelijke afspraken gemaakt worden.

- De positieve en negatieve aspecten van onze reflecties werden besproken.

- We hebben gevraagd of het mogelijk was om nog eens per twee op activiteit mee te gaan. Matthieu en Merel gingen hiermee akkoord, maar hebben gezegd dat het beter is dat we deze keer met een andere groep meegaan zodat we die ook leren kennen zoals bijvoorbeeld de groepjes die mee geweest zijn met de OKAN-kinderen zullen nu op activiteit gaan met de jongeren van Ter Bruyninge en omgekeerd.

Hierbij hebben we afgesproken dat we terug in dezelfde volgorde zullen gaan als de eerste keer. Dit is als volgt:

• Woensdag 18/11: Mieke en Els
• Maandag 23/11: Ilse en Kevin
• Woensdag 25/11: Jolien en Lisa
• Maandag 30/11: Delphine en Talitha
• Woensdag 2/12: Sarah en Tine

- Daarna hebben we besproken wat we de vorige vergaderingen allemaal gedaan hebben. Namelijk een jaarplanning gemaakt, kennis gemaakt met de nieuwe begeleidster Mieke Brenning, controleren van de activiteitenlijst → 6 jeugdbewegingen, Stella Maris, 13-14 sportverenigingen.

- Merel en Matthieu hebben de mail gelezen die we zullen rondsturen naar de sportverenigingen en correcties aangebracht.

- Wij hadden ook vragen naar hen toe, namelijk of zij zelf het woord zullen voeren op het infomoment. Matthieu antwoordde hierop dat het beter was dat wij ons project zelf voorstelden.

Tips van Matthieu bij de voorstelling:
• Structuur inleggen en niet te langdradig maken.
• Maximum 30 minuten.
• Best een plan b hebben, niet alle sportverenigingen zullen reageren daarom dat we van bepaalde activiteiten er meerdere hebben.
• Eens bellen naar de sportverenigingen. Best tijdens de werkuren omdat je dan de meeste kans hebt om ze te bereiken.

- De activiteiten zullen plaatsvinden na de paasvakantie op 2 namiddagen. De ene dag de sportverenigingen en de andere dag de jeugdverenigingen.
- Toen waren er vragen naar ons toe. Matthieu wou weten wat we van de groepen vonden. De meeste reacties waren zeer positief. De volgende vraag was wat er opviel bij de jongeren. De meest terugkomende reacties waren:
• Ze hadden tijd nodig om los te komen. In het begin waren ze zeer stil.
• Sommigen waren bang, eerder teruggetrokken.
• Vragen veel energie.
• Ze waren heel enthousiast.

- We hebben afgesproken om niet meer voor 3 december samen te komen, maar wel een mailtje te sturen na alle regelingen. Hierin moet vermeld worden wie er komt, met hoeveel mensen ze zullen zijn, wat we nodig hebben, wat er allemaal zal gebeuren…

- We kwamen ook op het idee om de mensen een flyer mee te geven.
Op deze flyer moet vooral staan:
• De datum
• Wie te contacteren
• Antwoorden wie er komt of niet
• 2 mails sturen ter bevestiging
!! Belangrijk punt: Nadenken wat we zullen doen als er geen volk naar het infomoment komt.
3. Evaluatie vergadering
We zijn naar Groep Intro geweest en de dingen besproken die we in de voorgaande vergaderingen hebben gedaan en de taken die nog moeten gebeuren voor het infomoment.
De vergadering verliep zeer vlot en er was een plezante sfeer. Er werd veel besproken waardoor we terug wat vooruit zijn.

4. Volgende vergadering
- Gespreksleider is Tine Busschaert
- Verslag is van…
- Reflectie van Tine en Sarah bespreken
- Gesprek met Groep Intro evalueren
- De 2 opdrachten maken uit de werkbundel:
a. Werkplanning
b. Test voor groepsdoelstellingen
- Bellen naar OCMW en Mutualiteit rond kortingen e.d.
- Reacties op mails bespreken

Download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License