Verslag 12

Project: Groep Intro
Aanwezig: Kevin Degry, Sarah Carpentier, Delphine Demaeght, Lisa Dewitte, Ilse Degry, Jolien Debaere, Talitha Opbrouck, Mieke Alvoet, Els Sticker
Verontschuldigd: /
Afwezig: /
Noot: Mieke en Els zijn naar groep-INTRO om een activiteit bij te wonen
Datum: 18 november 2009
Verslag: Jolien Debaere

1. Evaluatie van het verslag van 16 november 2009-11-19
Het verslag is zeer goed gestructureerd en alles is zeer duidelijk.
2. Agendapunten
Persoonlijk rapport
Het persoonlijk rapport wordt gemaakt aan de hand van de competentie-lijst op blz 2 in de gele blaadjes en let er op dat er een link gemaakt wordt met de cursus. Noot: die cursus moet voor het vak project NIET gestudeerd worden.
Voor het persoonlijk rapport is het niet de bedoeling dat we verklaren waarom we voor dit project gekozen hebben, wel welke vaardigheden we hebben, hebben geleerd en nog moeten leren, dus ook wat we uit de vergaderingen geleerd hebben. (Mieke zit dus op het goede pad.)
Het persoonlijk rapport wordt ingediend via mail of bij Mieke Brenning zelf op 27 november.
Het individuele gesprek bereiden we voor aan de hand van dit rapport en we nemen dit ook mee.

Bespreking van de mail voor Stella Maris
Het is belangrijk om goed te herlezen en zorg ook voor een goede formulering, verder vermijd je schrijffouten.
En let er op dat je in de mail zelf je naam nog eens herhaalt.

Reacties op de mail voor de sportverenigingen en jeugdbewegingen
Drie van de vijf contactpersonen hebben gereageerd: één groep is een dansclub voor senioren, de judofederatie heeft meer informatie gevraagd, voor hen herhalen we best nog eens de doelstelling van het project, de chiro geven we een concrete duiding over de jongeren, waar ze zitten(bvb op internaat) en wat zij doen bij groep-INTRO. De mail met meer informatie is opgesteld en verstuurd door Ilse.

Verslagen
We moeten alle verslagen verzamelen in één map. Best brengt iedereen zijn eigen verslag(en) mee.

Reflecties
We bespreken kort wat Sarah en Tine van de activiteit met groep-INTRO vonden.

Evaluatie van het gesprek met groep-INTRO
Sarah was niet aanwezig op deze vergadering(dus een kleine tip: hou een agenda bij).
We hebben veel informatie gekregen en daardoor kon Ilse de mail de jeugdbewegingen en sportverenigingen versturen, nadat Matthieu en Merel die gelezen hadden.
Els was gespreksleider maar iedereen werkte goed mee, stelde vragen wanneer dat nodig was.
We hebben afgesproken dat de infoavond bij groep-INTRO zal doorgaan, zij zullen voor een beamer zorgen.
Matthieu stelde een flyer, onthoudkaartje voor met daarop de kerninformatie rond ons project(wie we zijn, wat ons doel is, wie onze doelgroepen zijn).
We bespreken of het mogelijk is om een consumptie aan te bieden tijdens/na deze infoavond. Voor de financiering gaan Ilse en Sarah naar STUVO: er is mogelijkheid tot een teruggave van 50 euro, maar daarvoor moet heel de klas akkoord gaan, dus we stellen dit eens voor in de klas. We bellen ook nog eens naar Merel en Matthieu om te vragen wat zij kunnen aanbieden.
Dan is er nog één puntje: Merel en Matthieu praten meestal dialect, wat moeten wij doen? Wel, we moeten er professioneel mee omgaan, vooral tijdens vergaderingen met de projectgroep zelf.

Plan B en C
Plan B: we bellen naar wie niet op de mail gereageerd heeft, gaan eventueel bij hen langs.
Plan C: we zorgen zelf voor een activiteit. Wie een sport beoefent, geeft een kleine demonstratie, legt uit hoe de jongeren zich kunnen inschrijven, hetzelfde voor wie in een jeugdbeweging zit.
Een kleine noot over de ontmoetingsdag: misschien moeten we toch hobbyclubs uitnodigen?

Gesprek met het OCMW
Telefoonnummer OCMW Kortrijk: 056/244800
Delphine belt naar het OCMW, het OCMW zal nog een mailtje sturen naar Delphine. De mevrouw aan de telefoon was een vervangster en was niet zo op de hoogte.
Wat de mutualiteiten betreft: we kunnen de formulieren om lidgeld terug te krijgen meegeven met de verenigingen tijdens de infoavond en vermelden dat het mogelijk is voor de jongeren om geld terug te krijgen van de mutualiteiten.

Groepsevaluatie
Er werd een groepsevaluatie gepland op 7 december. Daarvoor zouden we de oefening in de gele blaadjes gebruiken en hoofdstuk twee uit de cursus.
Door een conflict in de groep hebben we de groepsevaluatie reeds gedaan, daaruit blijkt dat als er iets wordt gezegd, er vaak niet geluisterd wordt.
Soms heeft niet iedereen zin in project en dat kan storend zijn voor degene die het wel goed zien zitten en gemotiveerd zijn.
We moeten dus naar elkanders ideeën luisteren, ook al is dat idee misschien niet haalbaar, alles is bespreekbaar en er wordt niets zomaar van de baan geschoven.
We praten de conflicten op een volwassen manier uit.

3. Evaluatie van de vergadering
De vergadering ging wat moeilijk, de sfeer was niet zo goed. Het groepsgesprek heeft wel wat geholpen, maar er is nog werk aan de winkel.
We hebben wel voldoende kunnen werken.
4. Agenda voor de volgende vergadering
We maken de oefeningen uit de cursus: breng die dus zeker mee!
We maken een powerpoint voor de infoavond.

Download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License