Verslag 13

Verslag van: 23 november
Aanwezig: Kevin Degry, Sarah Carpentier, Delphine Demaeght, Lisa Dewitte, Ilse Degry, Jolien Debaere, Talitha Opbrouck, Mieke Alvoet, Els Sticker, Tine busschaert
Verontschuldigd: /
Afwezig: /
Verslag: Mieke Alvoet

Kevin en Ilse zijn op activiteit met groep intro.

1. Evaluatie verslag Jolien Debaere
Het verslag gemaakt door Jolien Debaere is een gestructureerd en duidelijk verslag.

2. Agendapunten:
• Oefeningen uit de cursus maken
• Powerpoint maken voor de infoavond

3. Oefeningen cursus
3.2 Tekst voor groepsdoelstellingen p22
Vraag 1: 1. Maatschappelijk kwetsbare jongeren integreren in het reguliere vrijetijds netwerk

2. Tussendoelen: - contact leggen met doelgroepen
- Contact leggen met groep INTRO
- Infoavond organiseren
- Activiteiten volgen met de jongeren
Werkdoelen: - het organiseren van 2 ontmoetingsmomenten tussen de maatschappelijk kwetsbare jongeren en de jeugdbewegingen, sportclubs en hobbyclubs
Vraag 2: /
Vraag 3: infoavond: is bedoeld om onze doelgroepen van het vrijetijdsnetwerk kennis te laten maken met groep intro
Deze avond zou geslaagd zijn wanneer mensen afkomen en onze informatie en uitleg ook hebben begrepen
Activiteiten met groep intro: deze activiteiten volgen we om kennis te maken met de jongeren
Contacten met..: meer informatie geven of krijgen
Onze 2 ontmoetingsmomenten: de jongeren laten kennismaken met jeugdbewegingen, sportclubs en hobbyclubs
Vraag 4: ja

3.3 Het opmaken van een werkplan p23
Zie bijlage

4. Taakverdeling werk
Mail opmaken om de genodigden voor onze infoavond, ter herinnering.
 Els, Tine en Jolien
Telefoonnummers opzoeken van de genodigden voor plan A
 Lisa en Delphine
Powerpoint voor infoavond
 Mieke, Talitha en Sarah

5. Evaluatie vergadering
We hebben een goeie powerpoint maar ze moet nog afgewerkt worden.
De e-mail is volledig opgesteld en kan worden verzonden.
Onze opdracht is volledig afgewerkt.
De groepswerkplanning is opgemaakt en word aangepast de volgende vergaderingen.

6. Volgende agendapunten
• Powerpoint afwerken
• Powerpoint doorsturen naar Merel
• Flyer maken
• Mail verzenden: Ilse neemt hiervoor de lijst van e-mailadressen mee

Download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License