Verslag 15

Project: Groep Intro
Aanwezig: Kevin Degry, Sarah Carpentier, Lisa Dewitte, Ilse Degry, Jolien Debaere, Mieke Alvoet, Els Sticker, Tine busschaert
Verontschuldigd:/
Afwezig: /
Datum: 25 nov. 09
Verslag: Lisa Dewitte
Noot: Delphine en Talitha zijn naar groep Intro
1. Agenda
- Jeugdbewegingen bellen lijst Lisa
- Verdelen wie wat doet op de infoavond
- Reactie op PowerPoint bespreken
- Plan A en B definitief opstellen
2. Inhoud vergadering
Supervisie van de rapporten gaat vandaag niet door, wordt verplaatst naar volgende vergadering : woensdag 30 nov.

Aanpassingen vorig verslag Els → judo Lichtervelde ipv Mieke
Pirouette ipv Piraitt

Delphine, mailtje OCMW Kortrijk, doorverwijzing nr SurPlus

Jolien, telefoonnummer Olympos Marke 0476/249472
Judo Jasper (geluwe): 0495/801212
Chiro van Gullegem: 0475/507925

Taakverdeling
Mieke en Sarah bellen nr de jeugdbewegingen, Stella Maris
Stella Maris → mail, woensdag antwoord

Flyer
We zoeken afbeeldingen op het internet vr op onze flyer te plaatsen, we gebruiken geen foto’s van de jongeren zelf, vanwege de privacy
Flyer print Els thuis af

Powerpoint infoavond
PPT wordt met 2 of 3 personen voorgesteld aan de aanwezigen.
→ Merel en Mathieu geven ook al hun uitleg bij hun PPT

Talitha, Sarah en Mieke nemen deze taak op zich.

Definitief aanwezig op de infoavond
Claude D’Almagne – Jeugdcoördinator KMSK Voetbal Deinze
Bjorn Ghekiere – Speler Basket Gullegem
Chiro knipoog 2 pers
Turnfederatie (komt later)

Wachten op antwoord
• Gewest Chiro
• Pirouette
• Chiro Gullegem
• +13
• Scouts Heule
• Judo Jasper
• Judo federatie Kortrijk
• KSA Gullegem

Geen antwoord, pakken niet op
• Boogschieten
• KRC Bissegem
• KSV Kortrijk
• KLJ Bellegem
• Chiro Gewest

Niet aanwezig op infoavond
• Chiro Leghem

3. Evaluatie vergadering
We belden naar alle contactpersonen van jeugdbewegingen en sportverenigingen.
De vergadering was goed georganiseerd en verliep redelijk rustig.
De organisaties die nu al komen zijn goeie organisaties, er zijn zowel organisaties voor meisjes als voor jongens.
Het zou goed zijn als er nog meer bijkwamen maar dit is al een goed begin.

4. Volgende agenda
- Tekst PPT voorbereiden
- Plan A en B bekijken
- Laatste poging om te bellen
- Eventueel gesprek met Mieke Brenning over de rapporten
- Commentaar Merel PPT bespreken en eventueel aanpassingen aanbrengen

Download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License