Verslag 16

Project: Groep Intro
Aanwezig: Kevin Degry, Lisa Dewitte, Ilse Degry, Jolien Debaere, Mieke Alvoet, Els Sticker, Demaeght Delphine, Talitha Opbrouck
Verontschuldigd:/
Afwezig: /
Datum: 2 december 09
Verslag: Demaeght Delphine
Noot: Tine en Sarah zijn naar groep Intro

1. Agenda
- Tekst PPT voorbereiden
- Plan A en B bekijken
- Laatste poging om te bellen
- Eventueel gesprek met Mieke Brenning over de rapporten
- Commentaar Merel PPT bespreken en eventueel aanpassingen aanbrengen
- OCMW telefonisch contacteren

2. Inhoud vergadering

Aanwezigen op infoavond
• Claude D’almagne – Jeugdcoördinator KMSK Voetbal Deinze
• Bjorn Ghekiere – Spelers Basket Gullegem
• Chiro knipoog 2 personen
• Turnfederatie (komt later)
• Scouts van Heule (2 personen)

Tekst powerpoint
Welkomswoord: Ilse en Delphine
Overlopen inhoud: Sarah
Overloop in het kort wat we gaan bespreken in de powerpoint.

Voorstelling onze groep: Mieke
Kort overlopen wie we zijn en wat we doen.
groep INTRO introduceren

Voorstelling jongeren: Sarah
Terwijl de foto’s op het scherm komen, vertellen dat we in groepjes per twee zijn meegegaan met de activiteiten.

Doel Project: Mieke
Overlopen wat er op de powerpoint staat+ meer uitleg over geven waar nodig.

Winst: Sarah
Overlopen van wat er op de powerpoint staat en extra uitleg.

Uitleg citaat: Mieke
“kansen kloppen vaak maar heel stilletjes aan de deur, luister daarom goed”
Om jullie duidelijk te maken dat jullie wel effectief kansen creëren voor deze jongeren, hebben we dit citaat in onze voorstelling gestoken. Sommigen denken dat ze geen hulp kunnen bieden voor deze jongeren, vandaar het stilletjes aankloppen. Sta er dus voor open en luister goed wanneer het jou beurt kan zijn om kansen te creëren.

Dankwoord: Sarah
We willen jullie nog eens expliciet bedanken voor jullie aanwezigheid. Dank voor de aandacht en de medewerking.

Lijst namen en gegevens
Talitha maakt dit lijstje op waarin staat:
naam, telefoon, vereniging, email en al dan niet aanwezig op ontmoetingsmoment
na powerpointpresentatie vraagt Talitha deze gegevens aan de aanwezigen.

Plan A en B bekijken
We hebben plan A en plan B samengevoegd
A: mails versturen
B: verenigingen opbellen + eigen contacten

Gesprek met Mieke Brenning (rapporten)
Supervisie van de rapporten gaat vandaag niet door, wordt verplaatst naar volgende vergadering maandag 7 december

Voorbereiding infoavond (wie doet wat?)
Ilse & Delphine: verwelkoming (begeleiden naar lokaal eventueel)
Ilse: welkomswoord terwijl Delphine wacht op andere
Mieke & Sarah: powerpointpresentatie
Lisa & Tine: drank (koffie)
Els & Jolien: staan in voor bijkomende vragen
Kevin: Jassen weghangen
Talitha: gegevens opnemen van de aanwezigen
2 Blaadjes hangen met ‘infoavond’ aan paal op hoek van de straat

Ivm OCMW
eb.kjirtrokwmco|siocnarf.netraam#eb.kjirtrokwmco|siocnarf.netraam
- Mailtje sturen met onze vraag
- Hij wou zelf langskomen om meer info te krijgen
- Verschillende mogelijkheden om tussen te komen in het lidgeld

Download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License