Verslag 17

Project: Groep Intro
Aanwezig: Delphine Demaeght, Els Sticker, Jolien Debaere, Sarah Carpentier, Mieke Alvoet, Tine Busschaert, Talitha Opbrouck, Lisa Dewitte, Kevin Degry, Ilse Degry
Verontschuldigd: /
Afwezig: /
Datum: 09/12/2009
Verslaggever: Kevin Degry

1. Agenda
• Evaluatie infoavond
• Jaarplanning bekijken

2. Inhoud vergadering
- We hebben eerst en vooral overlopen wie wanneer komt om zijn individueel rapport te bespreken met mevrouw Brenning.
- Daarna hebben we de infoavond overlopen:
• Op dit ogenblik hebben we 3 clubs of verenigingen namelijk de voetbal van Deinze, het basket van Gullegem en de scouts van Heule.
• De neef van Kevin en Ilse kijkt nog voor een volleybalploeg en een handbalploeg.
• Er moeten de volgende keer betere afspraken gemaakt.
• We moeten kijken of de OKAN-jongeren een identiteitskaart hebben en of ze een verblijfsvergunning hebben.
• De afgebelde personen contacteren of ze meedoen met ontmoetingsmomenten.
• Over de presentatie: Sarah sprak goed algemeen Nederlands, maar moet nog een betere middenweg vinden tussen het statisch en dynamische houding. Mieke sprak teveel dialect en was te dynamisch maar over het algemeen is het voor beide goed verlopen.
- Daarna hebben we gezocht hoe we de afwezigen contacteren.
- Els, Tine, Kevin, Talitha en Lisa bellen volgende week de mensen op die beloofd hadden om te komen.
- Verder gaan we contact op nemen met het OCMW om een afspraak te maken. We zullen Maarten uitnodigen voor info te vragen.
- Er is overlopen wie nog zijn reflectie moet versturen naar de rest van de groep. Sarah, Mieke en Talitha moeten dit nog doen.

3. Evaluatie vergadering
De vergadering is goed verlopen. We hebben goed doorgewerkt. We wijken af en toe wel eens af van het project, dit moet gezegd worden maar alle agendapunten zijn afgewerkt.

4. Volgende agenda

- bellen naar de verontschuldigden
- concrete lijst opmaken voor medewerking
- mails bespreken en doorsturen naar de organisaties die eventueel meewerken
- …

Download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License