Verslag 19

Project: Groep Intro
Aanwezig: Delphine Demaeght, Els Sticker, Jolien Debaere, Sarah Carpentier, Mieke Alvoet, , Talitha Opbrouck, Lisa Dewitte, Kevin Degry, Ilse Degry
Verontschuldigd: /
Afwezig: /
Datum: 14/12/2009
Verslaggever: Carpentier Sarah

Verslag 16 december 2009
Agendapunten
• 1 uur verder werken aan de groepsevaluatie

• 1 uur verder werken aan de Wiki

• 1 uur verder werken aan project
Inhoud vergadering
• 1 uur gewerkt aan de groepsevaluatie:
- We hebben Mieke, Kevin, Ilse, Els, Talitha, Delphine Jolien en Sarah nog beoordeeld

• Er werd ons gevraagd deel te nemen aan een filmpje voor de docenten van het Katho IPSOC.
We hebben een aantal vraagjes gekregen die we op voorhand moesten voorbereiden.
Deze hebben we in groep voorbereid.
Stel jezelf voor (ook departement en opleidingsdeel)?
We zitten met 9 leerlingen in een groep voor project. We zitten in het Katho Departement IPSOC. We doen de opleiding Bachelor in het Sociaal Werk.
Wat doet de docent precies in het vak project?
Ze begeleidt ons doorheen het project. Ze geeft dikwijls tips en verteld ons wat we nog kunnen/moeten aanpassen om een beter einddoel te bereiken.
Het positieve aan het vak vinden we dat we vrij zijn om onze mening te geven. Ook zijn we blij dat we ons project mogen realiseren op onze eigen manier. Onze begeleidster legt ons niets op. We bepalen zelf hoe we ons project realiseren.
Het is natuurlijk niet gemakkelijk om in een groep van 9 personen samen te werken. Iedereen neemt zijn eigen rol op in de groep (sommige zijn leiders, volgers, …). Wanneer er conflicten zijn kunnen we steeds op haar rekenen. Dan neemt ze de tijd om een groepsevaluatie in te voeren.
Een klein minpuntje van de projectbegeleidster vinden we dat we nooit helemaal onze eigen weg mogen volgen. We moeten haar steeds op de hoogte brengen wanneer we een externe organisatie willen contacteren. We zijn verplicht op voorhand e-mails, telefoongesprekken, … voor te bereiden. Achteraf leest zij deze na en past ze nogal veel aan, hierdoor wordt het niet meer onze persoonlijke versie.
We zouden veel tijd sparen moesten we ineens mogen telefoneren of onze e-mail versturen.
Hoe ervaar ik dit opleidingsonderdeel?
We leren in groep samenwerken. We leren hoe we moeten luisteren naar elkaar, hoe we onze mening moeten formuleren.
Persoonlijk vinden we dat dit vak echt een grote troef is naar het werkveld later.
Ook vinden we het positief dat we een aantal keer per jaar een persoonlijk gesprek hebben met onze begeleidster. Zo weten we welke rol we opnemen in de groep en wat we nog beter kunnen doen.
Evaluatie vergadering
• We hebben opgemerkt dat ook Els af en toe eens afwijkt van het onderwerp !!!! =D
• We hadden een toffe projectles mede door het maken van het filmpje,
We hebben enorm gelachen en veel plezier gemaakt. Ik wou dit toch even vermelden omdat dit zeker de groepssfeer bevorderde.
Agendapunten volgende vergadering
De eerst volgende project vergadering is 1 februari 2010
• Sarah Carpentier is dan gespreksleider
• Els Stickers is dan verslaggever
• Verder agendapunten hebben we niet meer kunnen bespreken.

Download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License